Posle izbora nestao privid pluralizma u medijima

Potpuna dominacija predstavnika vlasti u centralnim vestima glavno je obeležje izveštavanja televizija sa nacionalnom pokrivenošću. Nalazi Crtinog monitoringa medija pokazuju da je dominacija predstavnika vlasti u centalnim vestima još veća nego što je bila u periodu između parlamentarnih izbora održanih 2020. i 2022. godine. Osim toga, podaci dodatno potvrđuju nalaze Crtinog preliminarnog izveštaja o monitoringu medija u izbornoj kampanji, koji ukazuju da je pluralizam zabeležen u predizbornom periodu kreiran “kampanjski” i za privremenu “upotrebu”.

Osim u nejednakoj mogućnosti pristupa televizijama s nacionalnom pokrivenošću, pristrasnost u izveštavanju vidljiva je i u načinu izveštavanja o političkim akterima. Dok su predstavnici stranaka na vlasti bili predstavljani ili neutralno ili pozitivno (nikad negativno), o predstavnicima opozicije se izveštavalo ili neutralno ili negativno, ali retko pozitivno.

Takođe, predstavnici stranaka na vlasti češće su imali prilike da se publici obrate direktno (u prvom licu), dok su o predstavnicima opozicije češće govorili drugi (na primer, prezenteri vesti, autori priloga, gosti u studiju…).

U centralnim vestima televizija s nacionalnom pokrivenošću dominirao je jedan politički akter – predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Njemu su bile posvećeno gotovo dve trećine vremena u pomenutim programima. Inače, tokom prvih sedam meseci ove godine televizije s nacionalnom pokrivenošću su 248 puta prenosile događaje sa kojih se predsednik Vučić direktno obraćao javnosti.

 

Broj i ton

U periodu od 18. aprila do 31. jula 2022. pripadnici stranaka na vlasti zauzeli su 97 odsto vremena opredeljenog za domaće političke aktere u centralnim informativnim emisijama televizija s nacionalnom pokrivenošću. U odnosu na period između izbora održanih 2020. i 2022. godine, četiri odsto je porasla zastupljenost vladajućih.

Posmatrano po mesecima, predstavnici stranaka na vlasti su od aprila do jula 2022. imali gotovo apsolutnu dominaciju u centralnim vestima (98 i 97 odsto vremena), dok je u julu ta zastupljenost za nijansu manja – 95 odsto.

Izrazita pristrasnost u izveštavanju beleži se i u tonu u kojem vlast i opozicija bile predstavljene u centralnim vestima. Predstavnici vlasti su bili predstavljeni ili neutralno (u proseku, 92 odsto) ili pozitivno (u proseku, 8 odsto), ali gotovo nikada negativno (u proseku, ispod 1 odsto). S druge strane, predstavnici opozicije su bili predstavljeni ili neutralno (u proseku, 80 odsto) ili negativno (u proseku 18 odsto) i retko pozitivno (u proseku 2 odsto).


Predstavnici stranaka na vlasti su češće imali priliku da se javnosti obraćaju direktno – u dve trećine opredeljenog vremena (66 odsto). Predsttavnici stranaka opozicije češće su bili ti o kojima se govorilo (u 62 odsto opredeljenog vremena).

U periodu nakon izbora, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću su u centralnim vestima bile posvećene gotovo dve trećine vremena opredeljenog za domaće političke aktere (63 odsto). Svi ostali zauzeli su 37 odsto vremena.

 

O metodologiji posmatranja

Posmatračka misija Crte je 18. aprila 2022. godine nastavila praćenje rada televizija s nacionalnom pokrivenošću kroz monitoring centralnih vesti na televizijama s nacionalnom pokrivenošću. Glavni cilj Posmatračke misije Crte ja da utvrdi da li postoji ravnopravna zastupljenost svih političkih aktera, kakav je tonalitet izveštavanja medija o političkim akterima i da li su politički akteri podjednako zastupljeni u ulozi subjekta, odnosno objekta. Na taj način Posmatračka misija Crte želi da pruži uvid u nivo medijskog pluralizma i profesionalnog pristupa medija svim akterima na političkoj sceni.

Crtini posmatrači, obučeni po najvišim međunarodnim standardima za posmatranje medija, posmatrali su centalne vesti svih televizija s nacionalnom pokrivenošću: RTS 1, TV Pink, TV Prva, TV Happy i TV B92.

Zastupljenost političkih aktera se merila beleženjem osnovne jedinice merenja – sekundama koje je svakom političkom akteru posvetila svaka posmatrana televizija. Tonalitet političkih aktera se određivao na trostepenoj skali od negativnog do pozitivnog, gde negativan tonalitet odražava napadanje ili nepovoljno izveštavanje o političkom akteru, neutralan tonalitet iznošenje činjenica bez napadačkog ili afirmativnog izveštavanja i pozitivan tonalitet koji odražava afirmativno i navijačko izveštavanje o određenom političkom akteru. Političkim akterima su se merile sekunde u ulogama subjekta i objekta. Uloga subjekta podrazumeva da se politički akter obraća iz prvog lica, direktno publici u programu televizija, dok uloga objekta podrazumeva da se o političkom akteru govori, odnosno da o političkom akteru govore drugi sagovornici, gosti ili prezenteri vesti.

Više o Crtinoj metodologiji posmatranja medija možete pročitati ovde.