Poziv za pravne eksperte

CRTA objavljuje poziv za pravne eksperte koji bi pružali podršku aktivistima i aktivistkinjama, lokalnim pokretačima promena, koji kroz širok spektar tema i oblasti delovanja aktivno učestvuju u razvoju svojih zajednica. Pravna podrška aktivistima i aktivistkinjama i organizacijama civilnog društva deo je projekta Snaga aktivizma, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Feministički kulturni centar BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija (SĆF) i Srpski filantropski forum (SFF).

U nastojanju da zaštite reku, unaprede kvalitet vazduha, spreče seču šume, zaustave nelegalnu gradnju višespratnice u svom susedstvu, javni prostor urede po meri lokalne zajednice, a ne investitora, ponude rešenja koja doprinose unapređenju omladinskih, zdravstvenih, prosvetnih, kulturnih i svih drugih javnih politika, građani i građanke često nailaze na izazove u čijem savladavanju im je potrebno zavidno poznavanje propisa, pravnih i institucionalnih mehanizama. Zbog toga je od ključne važnosti da im, pored projektne, po potrebi na raspolaganju bude i pravna podrška, kako bi njihovo delovanje bilo bolje usmereno i zaista vodilo ostvarivanju ciljeva.

Cilj poziva je kreiranje baze pravnih eksperata (do tri eksperta) koji bi po potrebi pružali podršku aktivistima i aktivistkinjama, neformalnim grupama građana i organizacijama civilnog društva u sprovođenju lokalnih inicijativa u jednogodišnjem periodu od 1. avgusta 2024. do 31. jula 2025. godine.

Prijavu čini sledeća dokumentacija:

1. Biografija;
2. Uverenje o položenom pravosudnom ispitu;
3. Reference prethodnog rada i dosadašnjeg pružanja pravne podrške;
4. Predlog finansijske ponude izražene po konsultantskom danu (formular se nalazi ovde).

Dokumentaciju poslati na email: [email protected] najkasnije do ponedeljka, 22.7.2024. u 23:59h.

Tekst poziva možete pročitati u nastavku.