NAŠE INICIJATIVE

Građani na straži

gns-about-us

Inicijativa organizacije CRTA „Građani na straži“ pripada aktivnim građanima, svima onima koji žele da Srbija ima fer i slobodne izbore.

„Građani na straži“ je logičan nastavak svega onoga što CRTA sprovodi već godinama kroz – borimo se da politička arena u Srbiji bude mesto gde građani imaju odlučujuću reč.

Inicijativa „Građani na straži“ je otvorena za sve zainteresovane građane koji će proći obuku po najvišim međunarodnim standardima, i imati priliku da kontrolišu poštovanje izbornih procedura na biračkom mestu i u izbornim komisijama i tako budu nezavisni glas građanske kontrole na izborima.

Kao domaća posmatračka misija, ova inicijativa je jedinstvena jer metodološki prati ceo izborni proces (pre izbornog dana, sam izborni dan i proces nakon izbornog dana) i zagovara promene za unapređenje izbornog procesa i rešavanje uočenih problema tokom praćenja izbora.

Formalizovanjem inicijative „Građani na straži“ omogućili smo zainteresovanim građanima da pored članstva u ovoj inicijativi, predlažu druge aktivnosti u vezi sa slobodnim i fer izborima. U budućnosti moći će efikasno da prate i analiziraju primene zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora, informišu i edukuju javnost o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa, kao i da obezbede brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije.