Posmatračka misija

gns-about-us

Posmatračka misija Crte je pre svega zajednica okupljena oko vrednosti. Zajedno - zato što verujemo u demokratiju i u slobodne i poštene izbore kao osnovnu i nezamenjivu vrednost demokratskog poretka. 

Kao organizacija koja se već više od 10 godina bori za zakonit i transparentan rad državnih institucija i odgovornost političara prema građanima koji su im ukazali poverenje i doveli ih na državne funkcije, 2016. godine smo dovoljno stasali da pokrenemo našu misiju posmatranja i posmatramo prevremene parlamentarne izbore kao mreža aktivnih i odgovornih građana. Takođe smo posmatrali predsedničke izbore 2017. i 2022. godine, parlamentarne izbore 2020, 2022. i 2023. godine, kao i izbore u Beogradu 2018, 2022. i 2023. godine, kao i niz lokalnih izbora. Nalazi i preporuke naše misije posmatranja bili su u skladu sa nalazima i preporukama Međunarodne misije posmatranja OEBS / ODIHR.

Zbog poštovanja međunarodnih standarda za nezavisno, građansko posmatranje izbora postali smo članica Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora (ENEMO) kao i  Globalne mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora (GNDEM).

Kako posmatramo izbore:

Mi posmatramo sve faze izbornog procesa: predizbornu kampanju, izborni dan i period posle održanih izbora do zvaničnog proglašenja izbornih rezultata. Jedino na taj način, kada se sistematski posmatraju sve faze izbornog procesa, možemo da izveštavamo o kvalitetu izbornog procesa - da kažemo da li su izbori bili demokrastki, fer i slobodni ili ne.

Dugoročno posmatranje

Naš tim dugoročnih posmatrača, obučenih po najvišim međunarodnim standardima za nezavisno građansko posmatranje izbora, rasproređen je na širom zemlje i prati kvalitet procesa od raspisavnja izbora do izbornog dana. Posmatrači prate svi aspekte izbornog procesa: atmosferu u kojoj se kampanja odvija, načine na koje izborni akteri komuniciraju sa biračima, da li ima slučajava zloupotrebe javnih resursa i javne funkcije odnosno funkcionerske kampanje, kao i rad organa za sprovođenje izbora. Naš tim za medija monitoring prati na koji način mediji izveštavaju o kampanji i učesnicima izbora dok tim za monitoring društvenih mreža prati kako se odvija kampanja na ovim kanalima. Na osnovu informacija koje drugoročni posmatrači sistematski prikupljaju na terenu, Crta analizira i o glavnim nalazima obaveštava javnost i pre izbornog dana.  Ukoliko uočimo krišenja zakona ili nepravilnosti, posmatračka misija Crte reaguje i obaveštava nadležne institucije.

Kratkoročno posmatranje - izborni dan

Tokom izbornog dana naši posmatrači su na biračkim mestima od trenutka pripreme biračkog mesta za otvaranje pa sve dok članovi biračkih odbora ne objave rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime  se obezbedeđuje sveobuhvatan uvid u dešavanja na biračkim mestima tokom izbornog dana. Naši posmatrači su raspoređeni unutar i ispred biračkih mesta na osnovu reprezentativnog i slučajnog uzorka. Naši mobilni timovi prate dešavanja van uzorkovanih biračkih mesta u svim regionima na izborni dan, kao i rad izbornih komisija.

Posle izbornog dana, naši posmatrači prate rad izbornih komisija do saopštavanja zvaničnih
rezultata, kao i proces žalbi na rad biračkih odbora i izbornih komisija ukoliko ih ima.

Kako se postaje član Crta posmatračke misije (posmatrač)

Kao građani, imamo različita politička opredeljenja. Kao posmatrači izbora, mi ne navijamo ni za jedan tim. Mi pomno nadgledamo izbornu utakmicu kako bismo znali da li se igra po pravilima. 

Zbog toga prvi uslov da bi neko postao naš posmatrač jeste potpisivanje i poštovanje Kodeksa ponašanja koji podrazumeva profesionalnost, nezavisnost, nepristranstnost, tačnost i objektivnost kao i donošenje zaključaka isključivo na osnovu činjenica, dobro dokumentovanih i potvrđenih dokaza. 

Kodeks ponašanja možete pročitati ovde.

Drugi uslov da bi neko postao posmatrač Crte podrazumeva uspešan prolazak kroz obuku po najvišim međunarodnim standardima i četiri kruga provere znanja.