NAŠE INICIJATIVE

I “dobronamerni savet” je pretnja na koju se ne sme pristati

/ 12.04.2021.

Više od 100 napada i pritisaka zabeleženo je u proteklih godinu dana na organizacije, neformalne grupe i pojedince u Srbiji koji se bave aktivizmom, bore se za ljudska prava, ukazuju na korupciju, upiru prstom u institucije koje ne rade u interesu građana. A upravo te institucije trebalo bi da rade u interesu građana. I ti…

Autocenzura političkog

Lana Avakumović / 12.04.2021.

Protesti, zahtevi i nezadovoljstvo građana sada nose epitet “političko”, koji im prirodno i pripada, ali kao inkriminišući dokaz da je reč o nečemu prljavom, nelegitimnom i antinarodnom. Političko je time de fakto cenzurisano, pa mora da smišlja alijase, da bude građansko, nestranačko, studentsko ili spontano, narodno i neorganizovano. Kako cenzura ide ruku pod ruku sa autocenzurom (kako je pisao Kiš, cenzura je samo spoljna manifestacija jednog patološkog stanja, signal jedne hronične bolesti koja se razvija uporedo sa njom – autocenzure), društvo internalizuje sve negativne odrednice političkog i aktivno se od njega ograđuje. U jeku protesta 1 od 5 miliona, čiji su povod i zahtevi bili direktno politički, jedan analitičar izjavio je da zahtev za poštenim izborima „nije prevashodno politički već pre svega opštedruštveni“. Valjda da ne bi bilo sramota izaći na ulicu.  

Lana
Avakumović

Kako se privatizuje javni resurs?

/ 06.04.2021.

Tokom izborne kampanje brojni su slučajevi kada javni funkcioneri i državni službenici zloupotrebljavaju javne resurse, kako bi promovisali određenu političku stranku. Jedan od glavnih zadataka Agencije za sprečavanje korupcije, kao nezavisnog tela, je da prepozna ove zloupotrebe, spreči ih i izrekne odgovarajuće mere ili kazne. Međutim, stiče se utisak da Agencija ne gaji jednak odnos prema svim učesnicima, kada se krši zakon.

Poziv za dostavljanje ponuda: Ekspert za kriznu komunikaciju

/ 05.04.2021.

Crta traži eksperta za kriznu komunikaciju koji bi kroz rad sa članovima organizacija doprineo unapređenju internih kapaciteta i procesa za komunikaciju u kriznim situacijima. 

Tajnovitost kao praksa

/ 05.04.2021.

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja građanima garantuju Ustav Srbije i Zakon. Iako ovo pravo nije apsolutno pravo, jer podleže izvesnim ograničenjima i izuzecima, informacija može biti uskraćena. Do toga može doći, ali samo ukoliko se ispune uslovi precizno određeni zakonom. Međutim, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti…

Snaga nezavisnih institucija zavisi od podrške skupštine koja izostaje

/ 04.04.2021.

„Utisak je da nezavisne institucije danas više služe da se održi privid demokratskog društva i podele vlasti, nego da budu svojevrsna četvrta grana vlasti. U odnosu na to šta bi trebalo da bude njihova uloga u društvu, slobodno možemo reći da je položaj nezavisnih institucija u Srbiji loš“, ocenjuje Miša Bojović, viša istraživačica Crte, koja je bila deo tima koji je radio na izradi „Analize izveštaja nezavisnih institucija i njihovih preporuka za 2019. godinu“.

Međunarodni dan provere činjenica: Pouzdane informacije nikada nisu bile važnije

/ 02.04.2021.

Danas se obeleževa Međunarodni dan provere činjenica pod sloganom “Fekt-čeking spašava živote” kako bi se ukazalo na značaj istinitih i proverenih informacija u moru lažnih vesti i dezinformacija. Inicijativu za obeležavanje ovog dana pokrenula je pre pet godina Međunarodna mreža fektčekera (International Fact-Checking Network – IFCN), čiji je portal Istinomer član.

Sušenje četvrte grane vlasti

Miša Bojović / 01.04.2021.

Uloga nezavisnih institucija se poslednjih godina, u skladu sa stanjem demokratije u društvu, polako urušava. Iako su uspostavljene sa svrhom kontrole organa izvšne vlasti, njihova funkcija je često blokirana nečinjenjem drugih.

Miša
Bojović

Zakonodavna vlast suštinski zanemaruje rad nezavisnih institucija

/ 31.03.2021.

Nezavisne institucije ne ispunjavaju u potpunosti svoju svrhu da štite prava građana, jačaju integritet vlasti i doprinose suzbijanju korupcije, jer se zakoni i propisi koji se odnose na njih ne primenjuju dosledno. Ovakvom stanju dodatno doprinosi i nemaran odnos Narodne skupštine prema njihovom radu, pre svega nalazima i preporukama iz godišnjih izveštaja. Ovo su zaključci  “Analize izveštaja nezavisnih institucija i njihovih preporuka za 2019. godinu” koju je uradila Crta, a koji se odnose na četiri nezavisne institucije: Agenciju za sprečavanje korupcije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. 

Naše teme

nase-teme-dem-kultura

Demokratska kultura

Jer politika nije samo za političare. Naše je ljudsko i građansko pravo da učestvujemo u procesima u kojima se donose odluke koje utiču na naše živote. Dijalog nema alternativu.

nase-teme-izbori

Slobodni i fer izbori

Jer su izbori osnovni stub demokratije. Pravo svakog građanina je da u slobodnim i fer uslovima donese odluku kome želi da poveri svoj glas. Svaki glas podjednako vredi. Za to se bore Građani na straži.

nase-teme-institucije

Otvorene institucije

Jer su institucije servis građana. Potrebne su nam jake institucije sa integitetom koje štite javni interes.

nase-teme-mediji

Slobodni mediji

Jer mediji treba da postavljaju pitanja i kritički sagledavaju stvarnost. Potrebni su nam mediji koji štite javni interes i bave se potrebama građana.