NAŠE INICIJATIVE

Sve više pretnji i napada na ekološke aktiviste

/ 16.10.2021.

Već šest meseci funkcioniše „Civilni odbor za zaštitu branitelja ljudskih prava i uzbunjivača“ koje je formirao Beogradski centar za bezbednosnu politiku u okviru inicijative “Građani imaju moć” koju sprovodi Crta sa partnerima uz podršku USAID-a. Kako navode u odboru, na osnovu dosadašnjih prijava, može se reći da su ekološki aktivisti najviše izloženi pretnjama i pritiscima.

Milenko Jovanović, uzbunjivač iz Agencije za zaštitu životne sredine, dobitnik priznanja “Hrabri glas” za 2021. godinu

/ 06.10.2021.

Uzbunjivač Milenko Jovanović, koji se, braneći profesionalni integritet, a time i javni interes, usprotivio odluci direktora Agencije za zaštitu životne sredine da se bez odobrenja stručnjaka menjaju kriterijumi za ocenjivanje kvaliteta vazduha nakon čega je dobio otkaz, dobitnik je Crtinog priznanja “Hrabri glas” za 2021. godinu.

Venecijanska komisija treba da uzme u obzir stanje demokratskih institucija prilikom davanja mišljenja na ustavne amandmane

/ 29.09.2021.

Organizacije civilnog društva skrenule su pažnju predstavnicima delegacije Venecijanske komisije da je ključno da prilikom davanja mišljenja na nacrt ustavnih amandamana u oblasti pravosuđa uzmu u obzir stanje demokratskih institucija i politički kontekst od kojih zavisi da li će ustavne promene obezbediti suštinsku nezavisnost pravosuđa. 

Vlada i Skupština Srbije među najmanje otvorenim institucijama izvršne i zakonodavne vlasti u regionu

/ 29.09.2021.

Vlada Srbije, kao i Narodna skupština Republike Srbiji nalaze se među najmanje otvorenim institucijama izvršne i zakonodavne vlasti zemalja regiona, pokazali su rezultati istraživanja o otvorenosti institucija vlasti koje je Crta sprovela u saradnji sa mrežom organizacija civilnog društva ActionSEE. Rezultati ovogodišnjeg istraživanja pokazuju da otvorenost pojedinačnih institucija izvršnih vlasti u regionu u određenim segmentima napreduje, međutim, sveukupno gledano, otvorenost vlasti nije na zadovoljavajućem nivou.

Pravo za pristup informacijama ugroženo, a najavljene izmene zakona ne rešavaju sve bitne probleme

/ 28.09.2021.

Koalicija za slobodu pristupa informacijama, povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, ukazuje na to da građani Srbije, ni u proteklih 12 meseci nisu mogli da ostvare svoje ustavno i zakonsko pravo u mnogim bitnim slučajevima.

Analiza: Predlozi međustranačkog dijaloga uz posredstvo EP neće obezbediti uslove za poštene i slobodne izbore

/ 22.09.2021.

Crta je analizirala Mere za unapređenje sprovođenja izbornog procesa koje su predložili kofasilitatori tokom procesa Međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropskog parlamenta, objavljene 18. septembra 2021. godine. Jedan deo predloženih mera predstavlja rezultat političkog dogovora kojim se stvaraju privremena rešenja i koja izlaze van postojećeg pravnog i institucionalnog okvira. Njihova primena će, samim tim, moći da se analizira kroz stvarne efekte prilikom posmatranja predstojećih izbora. Ova analiza je stoga fokusirana na pravna rešenja koja su na liniji postojećeg pravnog i institucionalnog okvira i njihove moguće domete i usklađenost sa domaćim zakonodavstvom, kao i sa međunarodnim standardima i preporukama domaćih i međunarodnih posmatračkih misija. 

Srbija se ne može više smatrati demokratskim društvom

/ 15.09.2021.

Iako Srbija poseduje formalne karakteristike demokratije, ona to tokom protekle decenije u praksi prestaje da bude i danas ne ispunjava uslove da bude ocenjena kao demokratsko društvo zaključak je studije “Podrivanje demokratije – procesi i institucije u Srbiji od 2010. do 2020. godine” koju je Crta danas predstavila na konferenciji povodom Međunarodnog dana demokratije. 

Tražimo Full Stack Web Developera – PHP i JavaScript – Remote pozicija

/ 01.09.2021.

U potrazi smo za koleginicom ili kolegom koji bi se pridružili Crtinom IT dev timu.  Mi smo grupa aktivista okupljenih u organizaciji civilnog društva koja je posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma. Naš IT dev tim u Crti razvija analitičke i prezentacione web aplikacije i sajtove u skladu sa programskim i projektnim usmerenjima. Radimo…

Istraživanje: Mišljenje građana Srbije o korupciji

/ 06.08.2021.

Građani Srbije smatraju da je korupcija učestala pojava u našem društvu i institucijama, a u kojoj meri je ona zastupljena najviše zavisi od toga da li su građanima bliže stranke u vlasti ili naginju partijama u opoziciji, zaključak je javnomjenskog istraživanja “Mišljenje građana Srbije o korupciji” koje je sprovela Crta krajem aprila 2021. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku (bez KiM).

Naše teme

nase-teme-dem-kultura

Demokratska kultura

Jer politika nije samo za političare. Naše je ljudsko i građansko pravo da učestvujemo u procesima u kojima se donose odluke koje utiču na naše živote. Dijalog nema alternativu.

nase-teme-izbori

Slobodni i fer izbori

Jer su izbori osnovni stub demokratije. Pravo svakog građanina je da u slobodnim i fer uslovima donese odluku kome želi da poveri svoj glas. Svaki glas podjednako vredi. Za to se bore Građani na straži.

nase-teme-institucije

Otvorene institucije

Jer su institucije servis građana. Potrebne su nam jake institucije sa integitetom koje štite javni interes.

nase-teme-mediji

Slobodni mediji

Jer mediji treba da postavljaju pitanja i kritički sagledavaju stvarnost. Potrebni su nam mediji koji štite javni interes i bave se potrebama građana.