Dvadeset godina sajta SoInfo: Opstajemo zahvaljujući entuzijazmu

/ 03.02.2023.

“Od početka nas vlast ne voli, ma ko u njoj bio, ali mi smo pre dve decenije i krenuli sa idejom da služimo javnom interesu, a ne političarima”, kaže u razgovoru za Crtinu rubriku “Građani imaju moć” Tivadar Farago, glavni i odgovorni urednik somborskog portal SoInfo koji je 20. januara obeležio 20 godina rada. Opstati toliko dugo, a ne pristati da budete deo prorežimske medijske scene nije nimalo lako. A uspeh je još veći kad su u pitanju lokalni mediji kakav je soinfo.org. 

Godina bez ravnoteže u medijima

/ 30.01.2023.

Kakav učinak su televizije s nacionalnom pokrivenošću imale na informisanje građana Srbije, na razvoj političkog pluralizma i kvalitet izborne kampanje u 2022. godini? Da li su, kao i dalje glavni izvor informacija za najveći deo javnosti, pomogle biračima da na temelju objektivnih uvida i činjenica odluče kome da daju glas ili su se više stavile u službu određene političke opcije? Cilj ovog prikaza je da odgovori na ta pitanja, služeći se podacima koje je Crta prikupila kontinuiranim monitoringom pomenutih televizija. 

Tražimo pojačanje u našem timu za komunikacije

/ 16.01.2023.

U komunikaciji nastaju, ali komunikacijom se i sprečavaju i rešavaju problemi. Ako poseduješ talenat, znanje i veštine koje komunikaciju čine moćnim sredstvom u odbrani demokratije i javnog interesa, pridruži se timu Crte na poziciji: Koordinatora/koordinatorke za komunikacije.

Tražimo pojačanje u našem timu za finansije

/ 16.01.2023.

CRTA je organizacija civilnog društva posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma. Trenutno tražimo koleginice i kolege koji bi se pridružili našem timu za finansije na poziciji: Finansijskog koordinatora/koordinatorke.

Izbori 2022. godine – Završni izveštaj sa preporukama

-- / 09.01.2023.

Uzimajući u obzir celokupan izborni proces, od momenta raspisivanja izbora do proglašenja konačnih rezultata, Posmatračka misija Crte ocenjuje da je integritet izbora bio značajno ugrožen jer je ravnopravnost izbornih učesnika bila urušena u korist stranaka vlasti, birači su ostali uskraćeni za ravnomerno i objektivno informisanje o izbornoj ponudi, a sloboda izbora je bila ugrožena za određene grupe stanovništva. Sveobuhvatne promene izbornih zakona koje su, suprotno međunarodnim demokratskim standardima, sprovedene uoči raspisivanja izbora, uz napuštanje višedecenijske prakse organizovanja izbora, opteretile su izbornu administraciju i doprinele pravnoj nesigurnosti. Izbore su obeležile rasprostranjene klijentelističke prakse, pritisci i zastrašivanja, izražena medijska neravnopravnost i zloupotreba institucionalnih prednosti koje su zamaglile granicu između države i vladajuće stranke.

Izbori 2022 – Završni izveštaj sa preporukama

/ 09.01.2023.

Uzimajući u obzir celokupan izborni proces, od momenta raspisivanja izbora do proglašenja konačnih rezultata, Posmatračka misija Crte ocenjuje da je integritet izbora bio značajno ugrožen jer je ravnopravnost izbornih učesnika bila urušena u korist stranaka vlasti, birači su ostali uskraćeni za ravnomerno i objektivno informisanje o izbornoj ponudi, a sloboda izbora je bila ugrožena za…

Tražimo pojačanje: zapošljavamo administrativnog asistenta / asistentkinju

/ 28.12.2022.

CRTA je organizacija civilnog društva posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma. Trenutno tražimo koleginice i kolege koji bi se pridružili našem timu na poziciji: Administrativnog asistenta / asistentkinju.

Televizije horski izveštavaju o vlasti

/ 16.12.2022.

U centralnim dnevnicima televizija s nacionalnom pokrivenošću u proteklih sedam meseci (od maja do novembra 2022.) izveštavano je skoro isključivo o predstavnicima vlasti, a drugih političkih aktera kao da nije ni bilo u političkom životu Srbije. Izrazita pristrasnost se, osim u dominantnoj zastupljenosti vladajućih aktera, ogleda i u tonu izveštavanja, odnosno polarizaciji između pozitivno predstavljene…

Otvaranje Škole paralamentarizma – nova prilika mladima za učenje i usavršavanje

/ 11.12.2022.

Pod okriljem Akademije demokratije, otvorena je Škola parlamentarizma, koju organizuje Crta uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.  U okviru ovog edukativnog programa, Crta nastoji da upozna studente, aktiviste, novinare i mlade predstavnike političkih partija sa strukturom i načinom rada Narodne skupštine Republike Srbije, kao i sa dostupnim skupštinskim mehanizmima za veće učešće građana u radu…

Naše teme

nase-teme-dem-kultura

Demokratska kultura

Jer politika nije samo za političare. Naše je ljudsko i građansko pravo da učestvujemo u procesima u kojima se donose odluke koje utiču na naše živote. Dijalog nema alternativu.

nase-teme-izbori

Slobodni i fer izbori

Jer su izbori osnovni stub demokratije. Pravo svakog građanina je da u slobodnim i fer uslovima donese odluku kome želi da poveri svoj glas. Svaki glas podjednako vredi. Za to se bore Građani na straži.

nase-teme-institucije

Otvorene institucije

Jer su institucije servis građana. Potrebne su nam jake institucije sa integitetom koje štite javni interes.

nase-teme-mediji

Slobodni mediji

Jer mediji treba da postavljaju pitanja i kritički sagledavaju stvarnost. Potrebni su nam mediji koji štite javni interes i bave se potrebama građana.