NAŠE INICIJATIVE

Uložen novac ne daje nikome pravo da uništi životnu sredinu

/ 17.09.2021.

Barajevo već ima jedan ekološki problem sa kojim se bori već dve godine, a iz inicijative “Eko Barajevo” upozoravaju da ako građani ne reaguju, uskoro će imati još jedan zbog kojeg će ova beogradska opština ostati bez čistog vazduha. „Prvi problem je livnica ‘Most’ koja topi aluminijum na neadekvatan način i time zagađuje vazduh. Livnica…

Srbija se ne može više smatrati demokratskim društvom

/ 15.09.2021.

Iako Srbija poseduje formalne karakteristike demokratije, ona to tokom protekle decenije u praksi prestaje da bude i danas ne ispunjava uslove da bude ocenjena kao demokratsko društvo zaključak je studije “Podrivanje demokratije – procesi i institucije u Srbiji od 2010. do 2020. godine” koju je Crta danas predstavila na konferenciji povodom Međunarodnog dana demokratije. 

Tražimo Full Stack Web Developera – PHP i JavaScript – Remote pozicija

/ 01.09.2021.

U potrazi smo za koleginicom ili kolegom koji bi se pridružili Crtinom IT dev timu.  Mi smo grupa aktivista okupljenih u organizaciji civilnog društva koja je posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma. Naš IT dev tim u Crti razvija analitičke i prezentacione web aplikacije i sajtove u skladu sa programskim i projektnim usmerenjima. Radimo…

Istraživanje: Mišljenje građana Srbije o korupciji

/ 06.08.2021.

Građani Srbije smatraju da je korupcija učestala pojava u našem društvu i institucijama, a u kojoj meri je ona zastupljena najviše zavisi od toga da li su građanima bliže stranke u vlasti ili naginju partijama u opoziciji, zaključak je javnomjenskog istraživanja “Mišljenje građana Srbije o korupciji” koje je sprovela Crta krajem aprila 2021. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku (bez KiM).

Ponoviti javnu raspravu o nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

/ 30.07.2021.

Organizacije civilnog društva ukazuju da se Nacrtom Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi ugrožava neposredno učešće građana u donošenju odluka i umanjuje dostignuti nivo ljudskih prava i sloboda. Problematične odredbe obuhvataju one koje se odnose na trajanje referenduma, njegovu punovažnost, uslove za glasanje i utvrđivanje rezultata tokom epidemije, vremensku obaveznost referendumske odluke, sprovođenje i finansiranje referendumskih aktivnosti kao i zaštitu prava građana pred organima za sprovođenje izbora i sudovima.

Poziv za podnošenje predloga projekata: “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava”

/ 29.07.2021.

Ukoliko imate lokalni problem za čije rešenje se zalažete; shvatate da se tim problemom ne bave donosioci odluka, ignorišu ga ili negiraju; mislite da je tema važna, ali da građani ne znaju kako da je pokrenu – pozivamo vas da: vi podstaknete građane da reaguju, pokažete im kako da dođu do tačnih informacija, da traže podatke, pokrenu peticiju, obrate se svojim izabranim predstavnicima;

Godina jednoumlja u medijima i parlamentu

Milena Manojlović / 08.07.2021.

Srpsku političku scenu već u dužem periodu karakteriše zabrinjavajući manjak političkog pluralizma i urušavanje osnovnih mehanizama koji štite demokratiju. Poslednjim parlamentarnim izborima prethodio je dijalog o poboljšanju izbornih uslova koji nije dao rezultate. Tako je same izbore, pored pandemije, obeležio i bojkot dela opozicionih partija koje su procenile da ne postoje ni minimalni uslovi koji…

Milena
Manojlović

TV dnevnici očišćeni od političkog pluralizma

/ 08.07.2021.

Izrazito neravnopravna zastupljenost vlasti i opozicije glavni je nalaz Crtine jednogodišnje postizborne analize sadržaja centralnih dnevnika televizija s nacionalnom pokrivenošću: RTS, Pink, Prva, Happy i B92. Od jula 2020. do kraja juna 2021. godine, predstavnici vladajuće većine zauzeli su čak 93 odsto vremena u programu koji se bavi političkim akterima, dok su predstavnici opozicije bili predstavljeni u preostalih 7 odsto minutaže.

Inicijativa “Građani imaju moć” – Poziv za podnošenje predloga projekata

/ 05.07.2021.

O Programu podrške Građani imaju moć je zajednička inicijativa koju, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), sprovode CRTA, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Partneri za demokratske promene Srbija i Nacionalna koalicija za decentralizaciju. Inicijativa Građani imaju moć usmerena je na osnaživanje lokalnih nosilaca promena (organizacija civilnog društva, građana, aktivista, novinara) da zahtevaju odgovornost…

Naše teme

nase-teme-dem-kultura

Demokratska kultura

Jer politika nije samo za političare. Naše je ljudsko i građansko pravo da učestvujemo u procesima u kojima se donose odluke koje utiču na naše živote. Dijalog nema alternativu.

nase-teme-izbori

Slobodni i fer izbori

Jer su izbori osnovni stub demokratije. Pravo svakog građanina je da u slobodnim i fer uslovima donese odluku kome želi da poveri svoj glas. Svaki glas podjednako vredi. Za to se bore Građani na straži.

nase-teme-institucije

Otvorene institucije

Jer su institucije servis građana. Potrebne su nam jake institucije sa integitetom koje štite javni interes.

nase-teme-mediji

Slobodni mediji

Jer mediji treba da postavljaju pitanja i kritički sagledavaju stvarnost. Potrebni su nam mediji koji štite javni interes i bave se potrebama građana.