Šta su aktivisti uradili u 2022. godini – male pobede za velike promene

/ 13.01.2023.

Svaka pobeda građanskih aktivista, pa čak i ona mala koja na prvi pogled ne deluje toliko značajna, utiču na to da građani sve više veruju da svojim angažovanjem mogu da doprinesu promenama u društvu. Ni 2022. godina nije prošla bez takvih pobeda aktivista.   

Tražimo pojačanje u našem timu za komunikacije

/ 16.01.2023.

U komunikaciji nastaju, ali komunikacijom se i sprečavaju i rešavaju problemi. Ako poseduješ talenat, znanje i veštine koje komunikaciju čine moćnim sredstvom u odbrani demokratije i javnog interesa, pridruži se timu Crte na poziciji: Koordinatora/koordinatorke za komunikacije.

Tražimo pojačanje u našem timu za finansije

/ 16.01.2023.

CRTA je organizacija civilnog društva posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma. Trenutno tražimo koleginice i kolege koji bi se pridružili našem timu za finansije na poziciji: Finansijskog koordinatora/koordinatorke.

Izbori 2022. godine – Završni izveštaj sa preporukama

-- / 09.01.2023.

Uzimajući u obzir celokupan izborni proces, od momenta raspisivanja izbora do proglašenja konačnih rezultata, Posmatračka misija Crte ocenjuje da je integritet izbora bio značajno ugrožen jer je ravnopravnost izbornih učesnika bila urušena u korist stranaka vlasti, birači su ostali uskraćeni za ravnomerno i objektivno informisanje o izbornoj ponudi, a sloboda izbora je bila ugrožena za određene grupe stanovništva. Sveobuhvatne promene izbornih zakona koje su, suprotno međunarodnim demokratskim standardima, sprovedene uoči raspisivanja izbora, uz napuštanje višedecenijske prakse organizovanja izbora, opteretile su izbornu administraciju i doprinele pravnoj nesigurnosti. Izbore su obeležile rasprostranjene klijentelističke prakse, pritisci i zastrašivanja, izražena medijska neravnopravnost i zloupotreba institucionalnih prednosti koje su zamaglile granicu između države i vladajuće stranke.

Izbori 2022 – Završni izveštaj sa preporukama

/ 09.01.2023.

Uzimajući u obzir celokupan izborni proces, od momenta raspisivanja izbora do proglašenja konačnih rezultata, Posmatračka misija Crte ocenjuje da je integritet izbora bio značajno ugrožen jer je ravnopravnost izbornih učesnika bila urušena u korist stranaka vlasti, birači su ostali uskraćeni za ravnomerno i objektivno informisanje o izbornoj ponudi, a sloboda izbora je bila ugrožena za…

Tražimo pojačanje: zapošljavamo administrativnog asistenta / asistentkinju

/ 28.12.2022.

CRTA je organizacija civilnog društva posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma. Trenutno tražimo koleginice i kolege koji bi se pridružili našem timu na poziciji: Administrativnog asistenta / asistentkinju.

Televizije horski izveštavaju o vlasti

/ 16.12.2022.

U centralnim dnevnicima televizija s nacionalnom pokrivenošću u proteklih sedam meseci (od maja do novembra 2022.) izveštavano je skoro isključivo o predstavnicima vlasti, a drugih političkih aktera kao da nije ni bilo u političkom životu Srbije. Izrazita pristrasnost se, osim u dominantnoj zastupljenosti vladajućih aktera, ogleda i u tonu izveštavanja, odnosno polarizaciji između pozitivno predstavljene…

Otvaranje Škole paralamentarizma – nova prilika mladima za učenje i usavršavanje

/ 11.12.2022.

Pod okriljem Akademije demokratije, otvorena je Škola parlamentarizma, koju organizuje Crta uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.  U okviru ovog edukativnog programa, Crta nastoji da upozna studente, aktiviste, novinare i mlade predstavnike političkih partija sa strukturom i načinom rada Narodne skupštine Republike Srbije, kao i sa dostupnim skupštinskim mehanizmima za veće učešće građana u radu…

Istraživanje-demokratija-izbori ilustracija

Javno mnjenje: Pritisci na birače najveći problem za slobodne izbore

/ 28.11.2022.

Građani Srbije ipak daju blagu prednost demokratiji u odnosu na autokratiju. Demokratiju povezuju sa slobodnim izborima a smatraju da su pritisci na birače najveći problem za slobodne izbore. To pokazuju nalazi našeg istraživanja javnog mnjenja “Politički stavovi građana Srbije – jesen 2022” koje smo sproveli terenski od 24. septembra do 3. oktobra ove godine.  …

Naše teme

nase-teme-dem-kultura

Demokratska kultura

Jer politika nije samo za političare. Naše je ljudsko i građansko pravo da učestvujemo u procesima u kojima se donose odluke koje utiču na naše živote. Dijalog nema alternativu.

nase-teme-izbori

Slobodni i fer izbori

Jer su izbori osnovni stub demokratije. Pravo svakog građanina je da u slobodnim i fer uslovima donese odluku kome želi da poveri svoj glas. Svaki glas podjednako vredi. Za to se bore Građani na straži.

nase-teme-institucije

Otvorene institucije

Jer su institucije servis građana. Potrebne su nam jake institucije sa integitetom koje štite javni interes.

nase-teme-mediji

Slobodni mediji

Jer mediji treba da postavljaju pitanja i kritički sagledavaju stvarnost. Potrebni su nam mediji koji štite javni interes i bave se potrebama građana.