NAŠE INICIJATIVE

Bara Reva nije zaboravljena, žele da postane Dunavski park

/ 10.09.2021.

Bara Reva nije zaboravljena, iako više nije broj jedan ekološka tema u medijima kakva je bila u maju kad su se građani s leve obale Dunava organizovali i uz podršku brojnih saboraca iz Beograda, pa i iz cele Srbije, sprečli da se na ovom području, koje je pored svega i gnezdilište najvećeg evropskog orla belorepana,…

Srbija se ne može više smatrati demokratskim društvom

/ 15.09.2021.

Iako Srbija poseduje formalne karakteristike demokratije, ona to tokom protekle decenije u praksi prestaje da bude i danas ne ispunjava uslove da bude ocenjena kao demokratsko društvo zaključak je studije “Podrivanje demokratije – procesi i institucije u Srbiji od 2010. do 2020. godine” koju je Crta danas predstavila na konferenciji povodom Međunarodnog dana demokratije. 

Tražimo Full Stack Web Developera – PHP i JavaScript – Remote pozicija

/ 01.09.2021.

U potrazi smo za koleginicom ili kolegom koji bi se pridružili Crtinom IT dev timu.  Mi smo grupa aktivista okupljenih u organizaciji civilnog društva koja je posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma. Naš IT dev tim u Crti razvija analitičke i prezentacione web aplikacije i sajtove u skladu sa programskim i projektnim usmerenjima. Radimo…

Istraživanje: Mišljenje građana Srbije o korupciji

/ 06.08.2021.

Građani Srbije smatraju da je korupcija učestala pojava u našem društvu i institucijama, a u kojoj meri je ona zastupljena najviše zavisi od toga da li su građanima bliže stranke u vlasti ili naginju partijama u opoziciji, zaključak je javnomjenskog istraživanja “Mišljenje građana Srbije o korupciji” koje je sprovela Crta krajem aprila 2021. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku (bez KiM).

Ponoviti javnu raspravu o nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

/ 30.07.2021.

Organizacije civilnog društva ukazuju da se Nacrtom Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi ugrožava neposredno učešće građana u donošenju odluka i umanjuje dostignuti nivo ljudskih prava i sloboda. Problematične odredbe obuhvataju one koje se odnose na trajanje referenduma, njegovu punovažnost, uslove za glasanje i utvrđivanje rezultata tokom epidemije, vremensku obaveznost referendumske odluke, sprovođenje i finansiranje referendumskih aktivnosti kao i zaštitu prava građana pred organima za sprovođenje izbora i sudovima.

Poziv za podnošenje predloga projekata: “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava”

/ 29.07.2021.

Ukoliko imate lokalni problem za čije rešenje se zalažete; shvatate da se tim problemom ne bave donosioci odluka, ignorišu ga ili negiraju; mislite da je tema važna, ali da građani ne znaju kako da je pokrenu – pozivamo vas da: vi podstaknete građane da reaguju, pokažete im kako da dođu do tačnih informacija, da traže podatke, pokrenu peticiju, obrate se svojim izabranim predstavnicima;

Godina jednoumlja u medijima i parlamentu

Milena Manojlović / 08.07.2021.

Srpsku političku scenu već u dužem periodu karakteriše zabrinjavajući manjak političkog pluralizma i urušavanje osnovnih mehanizama koji štite demokratiju. Poslednjim parlamentarnim izborima prethodio je dijalog o poboljšanju izbornih uslova koji nije dao rezultate. Tako je same izbore, pored pandemije, obeležio i bojkot dela opozicionih partija koje su procenile da ne postoje ni minimalni uslovi koji…

Milena
Manojlović

TV dnevnici očišćeni od političkog pluralizma

/ 08.07.2021.

Izrazito neravnopravna zastupljenost vlasti i opozicije glavni je nalaz Crtine jednogodišnje postizborne analize sadržaja centralnih dnevnika televizija s nacionalnom pokrivenošću: RTS, Pink, Prva, Happy i B92. Od jula 2020. do kraja juna 2021. godine, predstavnici vladajuće većine zauzeli su čak 93 odsto vremena u programu koji se bavi političkim akterima, dok su predstavnici opozicije bili predstavljeni u preostalih 7 odsto minutaže.

Inicijativa “Građani imaju moć” – Poziv za podnošenje predloga projekata

/ 05.07.2021.

O Programu podrške Građani imaju moć je zajednička inicijativa koju, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), sprovode CRTA, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Partneri za demokratske promene Srbija i Nacionalna koalicija za decentralizaciju. Inicijativa Građani imaju moć usmerena je na osnaživanje lokalnih nosilaca promena (organizacija civilnog društva, građana, aktivista, novinara) da zahtevaju odgovornost…

Naše teme

nase-teme-dem-kultura

Demokratska kultura

Jer politika nije samo za političare. Naše je ljudsko i građansko pravo da učestvujemo u procesima u kojima se donose odluke koje utiču na naše živote. Dijalog nema alternativu.

nase-teme-izbori

Slobodni i fer izbori

Jer su izbori osnovni stub demokratije. Pravo svakog građanina je da u slobodnim i fer uslovima donese odluku kome želi da poveri svoj glas. Svaki glas podjednako vredi. Za to se bore Građani na straži.

nase-teme-institucije

Otvorene institucije

Jer su institucije servis građana. Potrebne su nam jake institucije sa integitetom koje štite javni interes.

nase-teme-mediji

Slobodni mediji

Jer mediji treba da postavljaju pitanja i kritički sagledavaju stvarnost. Potrebni su nam mediji koji štite javni interes i bave se potrebama građana.