NAŠE INICIJATIVE

Dušan Jordović: Pojedinac može da pokrene, ali zajednica vodi do uspeha

/ 27.02.2021.

Pokrenuti građane da se uključe u proces odlučivanja, kontrolu institucija da li rade u javnom interesu i odbrana tog javnog interesa suština je Crtine inicijative „Građani imaju moć“ kroz koju je u protekle tri godine podržano više od 50 organizacija i aktivističkih grupa, kao i oko 30 pojedinaca-aktivista. Pored Crte, u sprovođenju inicijative „Građani imaju moć“ učestvuju i organizacije Partneri Srbija, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Dušan Jordović, projektni koordinator Crte, posebno ističe “RAPID” program podrške kroz koji mogu da se podrže ne samo organizacije već i pojedinci.

Država i dalje ignoriše suštinske izborne probleme

-- / 02.03.2021.

Mišljenje Radne grupe Vlade Srbije za saradnju sa OEBS/ODIHR o merama koje treba preduzeti radi unapređenja izbornog procesa, predstavljeno na sastanku 1. marta koji je Crta pratila u svojstvu posmatrača, neće doprineti otklanjanju ključnih problema izbora u Srbiji. 

U izveštavanju o stranim akterima mediji naklonjeniji Rusiji i Kini, nego EU i Americi

/ 26.02.2021.

Evropska unija, Amerika, Rusija i Kina u domaćim medijima u 2020. godini su uglavnom spominjane u neutralnom tonalitetu ali je primetno da su objave sa pozitivnim tonalitetom predominatno bile rezervisane za Rusiju i Kinu, a one sa negativnim za EU i Ameriku.  Predstavljanje aktera u pozitivnom ili negativnom tonalitetu može imati više uticaja na kreiranje javnog mnjenja i narativa u odnosu na izveštavanje u neutralnom tonu

Transparentno o izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

/ 19.02.2021.

Povodom ponovnog otvaranja procesa izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaka, Koalicija za slobodu pristupa informacijama podnela je zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za dostavljanje svih informacija o ovom procesu, uključujući i plan rada radne grupe. 

Venecijanska komisija će dati mišljenje o ustavnom i zakonodavnom okviru demokratskih institucija u Srbiji

/ 12.02.2021.

Nadzorni odbor Parlamentarne skupštine Saveta Evrope doneo je na sednici održanoj 3. februara 2021. godine odluku da od Venecijanske komisije zatraži sveobuhvatno mišljenje o ustavnom i zakonodavnom okviru za funkcionisanje demokratskih institucija u Srbiji, saopštila je Crta.

Usvajanje predloga autentičnog tumačenja pojma javni funkcioner otvorilo bi prostor za legalizovanje zloupotrebe javne funkcije

- / 10.02.2021.

Ukoliko sutra poslanici u Narodnoj skupštini usvoje predloženo tumačenje pojma “javni funkcioner”, biće smanjen krug funkcionera na koje će se odnositi Zakon o sprečavanju korupcije, a time i otvoren prostor za širenje korupcije. Takvo rešenje doprinelo bi i daljem urušavanju kvaliteta izbora, zato što za značajan broj funkcionera više neće biti prepreka da zloupotrebljavaju javnu funkciju u izbornoj kampanji pošto Agencija za sprečavanje korupcije neće moći da postupa protiv njih.

Ćurčić: Država ne shvata da socijalna pravda nije trošak

/ 09.02.2021.

„Osnovni problem ove države i društva je u tome što na ostvarivanje socijalnih prava gledaju kao na trošak, a ne na način da se pomogne ljudima da izađu iz siromaštva“, kaže u razgovoru za Crtu Danilo Ćurčić, programski koordinator organizacije A11 – inicijative za ekonomska i socijalna prava, povodom 20. februara Svetskog dana socijalne pravde. Kako navodi, već godinama unazad se gotovo ništa ne menja. Podaci govore da je u Srbiji svaki četvrti stanovnik u riziku od siromaštva, 350.000 građana radi za minimalac, a oko 110.000 prima socijalnu pomoć od 8.626 dinara.

Odbranimo Teslu – komšijska solidarnost koja je uzdrmala Pančevo

/ 08.02.2021.

Od viber poruke do nagrade „Pokretač promena“. Ovako bi se ukratko mogao opisati razvojni put grupe Pančevaca okupljenih u neformalno udruženje građana „Odbranimo Teslu“. U jeku pandemije korona virusa, saznali su za plan grada da se na zelenim površinama u njihovom naselju Tesla zidaju nove zgrade i to prvi put još od 1985. godine. Plan je bio i da se poseče drvored platana star pola veka. 

Građani konačno moraju uzeti stvari u svoje ruke 

/ 07.02.2021.

Kad živite u gradu u kojem se 20. januara “proslavilo” 17. godina od kada je rešenjem sanitarnog inspektora naloženo da se voda iz gradskog vodovoda u Zrenjaninu proglasi zabranjenom za piće i za pripremu hrane, onda se postavlja pitanje kako motivisati građane i uveriti ih u to da imaju moć da nešto promene.  U zrenjaninskoj organizaciji “Građanski preokret” kažu da to nije lako, ali da ne odustaju.

Naše teme

nase-teme-dem-kultura

Demokratska kultura

Jer politika nije samo za političare. Naše je ljudsko i građansko pravo da učestvujemo u procesima u kojima se donose odluke koje utiču na naše živote. Dijalog nema alternativu.

nase-teme-izbori

Slobodni i fer izbori

Jer su izbori osnovni stub demokratije. Pravo svakog građanina je da u slobodnim i fer uslovima donese odluku kome želi da poveri svoj glas. Svaki glas podjednako vredi. Za to se bore Građani na straži.

nase-teme-institucije

Otvorene institucije

Jer su institucije servis građana. Potrebne su nam jake institucije sa integitetom koje štite javni interes.

nase-teme-mediji

Slobodni mediji

Jer mediji treba da postavljaju pitanja i kritički sagledavaju stvarnost. Potrebni su nam mediji koji štite javni interes i bave se potrebama građana.