NAŠE INICIJATIVE

Oni Imaju Moć

Zlonamerne tužbe – kako ućutkati građanske aktiviste i novinare

Podnošenje tužbi koje su uglavnom neosnovane, čiji cilj nije zadovoljenje pravde, već zastrašivanje tuženih nije pojava specifična samo za Srbiju. Naprotiv, prisutna je u drugim zemljama, pa i u onima sa dugom demokratskom tradicijom. Međutim, Srbija se ipak po nečemu izdvaja. Dok, na primer, u SAD ovakve sudske postupke pokreću korporacije, u Srbiji to rade institucije i javni funkcioneri kako bi se obračunali sa onima koji ukazuju na nepravilnosti u radu upravo tih funkcionera, odnosno institucija, insistiraju na njihovom odgovornom, transparentnom i iznad svega – zakonitom radu. 

Ko obeshrabruje građane da traže informacije

Kad se tokom rada na studiji o budućoj kineskoj fabrici guma Linglong u Zrenjaninu, RERI (Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu) obratio trima institucijama pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dobijanje traženih dokumenta je izostalo. Komisija za kontrolu državne pomoći odbacila je zahtev navodeći da je neprecizan. Poreska uprava je odbila da dostavi traženu informacije navodeći da se radi o službenoj tajni, a Vlada Srbije uopšte nije ni odgovorila na poslati zahtev. Iako aktuelni Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja važi za jedan od najboljih na svetu, pomenuti slučajevi nisu retkost, a najavljene izmene, kako je ocenila Koalicija za slobodu pristupa informacijama, sniziće postojeći nivo prava građana na pristup informacijama i neće rešiti neke od najkrupnijih problema u ostvarivanju ovog prava.

Preti li “Novosadskom arhipelagu na Dunavu” betoniranje

Na levoj obali Dunava, na oko pet kilometara od centra Novog Sada nalaze se Ribarac, Šodroš, Dunavac i Kamenička ada ili kako je sve ovo u časopisu Društva arhitekata Novog Sada nazvano jednim imenom – „Novosadski arhipelag na Dunavu“. Ovaj deo grada još nije urbanizovan. Novosađanima služi za odmor i rekreaciju. Stanište je za više od 130 zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta ptica, a ukupno 200 uključujući ribe i biljni svet. Posebno zanimljivo je da se na Šodrošu skućio i dabar. Ali je pitanje da li će tako i ostati. Prvobitno se govorilo da će tu biti sagrađen stambeno poslovni kompleks u javnosti poznat kao “Novi Sad na vodi”. Brojna novosadska udruženja i građani su se tome usprotivili i činilo se u jednom trenutku da su izvojevali pobedu, ali je onda objavljeno da će u ovom dela grada biti izgrađen veliki most preko Dunava. Među onima koji nastavljaju borbu da ovaj deo Novog Sada bude sačuvan od betona i zgrada je i Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis“ čiji rad podržava Crta kroz inicijativu „Građani imaju moć“, koju sprovodi u saradnji sa USAID.