Blog

Profil (ne)savršenog javnog tužioca u Republici Srbiji

Život čoveka nije slika koja je oslikana samo crnom i belom bojom. Nađe se tu još boja. Samim tim,  rad javnih tužilaca ne treba  isključivo da se svede na hijerarhijska uputstva i tumačenje zakonskih propisa, lišeno razmišljanja o efektima koje oni mogu da izazovu u društvu.

Lidija
Komlen

San o tužilaštvu

„Tiranin je onaj koji pretpostavlja da se pravila i norme ne primenjuju na njega, i onaj koji postupa prema maksimi sic volo, sic jubeo (kako želim, tako naređujem)“, kako je Agnes Heler objasnila. Onaj koji napada pravnu državu mora se smatrati tiraninom, a zadatak naših superheroja je da štite pravnu državu od tih napada.

David
Krstić

Tužioci između nemoći i heroizma

U idealnom scenariju građanin koji trpi političke pritiske i ucene (mada u toj situaciji nema ničeg idealnog), usudio bi se da digne glas. Novinari bi objavili istraživačku priču. A tužilac bi, i mimo tih otkrića u javnosti, istraživao, kopao. Stručno, nepristrasno, pravično i bez nepotrebnog odlaganja, kao što kaže zakon.
Kakav je, međutim, naš scenario?

Milijana
Rogač