Kako do Crtine podrške

Edukacija

Aktivistima pružamo priliku da kroz seminare, treninge, studijske posete i mentorstvo steknu veštine i znanja u oblasti javnog zagovaranja, upravljanja projektima i organizaciji promotivnih kampanja.

Profesionalna podrška

Svaka dobra ideja da bi se sprovela u delo mora iza sebe da ima tim ljudi koji je stručan i spreman da na njoj radi. Crta omogućava grupama aktivista da rade sa istaknutim profesionalcima iz oblasti koje su im od značaja i tako maksimiziraju svoj učinak.

Akcija

Projektnom i direktnom podrškom pružamo finansijska sredstva organizacijama i neformalnim grupama za realizaciju aktivnosti kojima pozivaju institucije na odgovornost i poštovanje zakona i javnog interesa.