Akademija demokratije: Mi negujemo bolju budućnost

Akademija demokratije jedan je od naših edukativnih programa za mlade koji smo pokrenuli 2016. godine. Ovaj program pokrenuli smo sa idejom da kroz dijalog i razmenu mišljenja mladima pružimo priliku da razgovaraju o društvu u kojem žive, da otkrivaju izazove sa kojima se demokratija danas suočava, ali i da tragaju za rešenjima koja će omogućiti da naše društvo bude suštinski demokratsko, a ne samo formalno.

Demokratija u Srbiji za nas je buduća realnost, a ne utopija od koje se može odustati. 

Naša želja je da, kroz ovaj program, doprinesemo otvaranju puta za nove generacije mladih, sposobnih i posvećenih aktivnom učešću u demokratskom razvoju zemlje. 

Do sada je više od 180 polaznika i polaznica uspešno završilo Akademiju demokratije. 

 

Kako je organizovana Akademija, a ko su predavači

 

Akademija se organizuje jednom do dva puta godišnje i nakon svake ispratimo između 25 i 30 alumnista.

Program Akademije demokratije strukturiran je kroz četiri vikend modula – uređuju ga stručnjaci za edukaciju, a predavači su univerzitetski profesori, političari, javni funkcioneri, eminentni stručnjaci iz medijskog sektora, organizacija civilnog društva itd. Svaki od programa ima zasebnu krovnu temu, koja pokriva različite segmente kojima se Akademija bavi – politiku, parlament, aktivizam, medije i, generalno, razumevanje funkcionisanja demokratskih institucija.

 

Pored teorijskog znanja, Akademija demokratije polaznicima omogućuje i praktičan rad uz odgovarajuću mentorsku podršku, kao i prilike za umrežavanje sa omladinskim grupama i stručnjacima iz različitih oblasti.

Osnovni ciljevi Akademije demokratije su podsticanje i širenje znanja, veština i kapaciteta mladih koji su zainteresovani za politička dešavanja i sadržajno, aktivno učešće u političkom životu. Shodno tome, većinu alumnista čine studenti, novinari i aktivisti političkih partija, kao i mladi aktivisti organizacija civilnog društva. 

 

Akademija demokratije kroz godine

 

Akademija demokratije svoj život je započela u planovima Crte kao Škola otvorenog parlamenta 2016. godine. Te godine postavljeni su temelji programa koji će se u narednim edicijama širiti i nadograđivati u skladu sa vrednostima koje želimo da negujemo, a na kojima počiva demokratija – demokratska kultura, slobodni i fer izbori, otvorene institucije, te slobodni mediji. Zbog toga, okosnicu će uvek činiti predavanja i diskusije o demokratiji, osnovama parlamentarizma, izborima, medijima, aktivizmu, jer verujemo da su to temelji jednog demokratskog društva. Od starta je bio namenjen studentima diplomskih/postdiplomskih studija, mladim aktivistima političkih partija, aktivistima organizacija civilnog društva i novinarima. Primano je 20 polaznika po programu.

2017. godine osnovni program proširen je pitanjima kao što su parlamentarne procedure i prakse i javne politike (ljudska prava, rodna ravnopravnost i omladinska javna politika).

2018/2019. godine program je dobio novi zvanični naziv – Akademija demokratije. Bavio se detaljnije konceptom podele vlasti u političkim sistemima, izbornim sistemom i izbornim zakonodavstvom u Srbiji, parlamentarnom demokratijom u Srbiji, reformom pravosuđa, nezavisnošću institucija.

Pitanja kojima se bavila Akademija demokratije 2019/2020. odnosila su se, osim na politički i izborni sistem, i na javne politike, javno zagovaranje, pisanje projekata, javni nastup, kampanju, društvene mreže.

2020/2021. Akademija je obogatila program modulima o digitalnom aktivizmu, društvenim mrežama i društvenim promenama, pisanju predloga projekata, zelenom aktivizmu, istraživanju javnog mnjenja itd.

2021/2022. Akademija demokratije organizovala je čak dva odvojena programa – Školu nezavisnog posmatranja izbora i Letnju školu aktivizma. Škola nezavisnog posmatranja izbora imala je za cilj da upozna polaznike sa metodama koje su važne za sprovođenje izbora – u skladu sa tim, govorilo se prevashodno o nezavisnom, građanskom posmatranju izbora, stavovima građana u vezi sa izborima u Srbiji, o tome kako Crta sprovodi svoju posmatračku misiju na izborima. 

Letnja škola aktivizma, s druge strane, želela je da osposobi polaznike da samostalno definišu dugoročni cilj u odnosu na definisan problem u zajednici – da analiziraju problem, mapiraju aktere, sprovedu istraživanje, mapiraju dokumente, ciljne i interesne grupe, te isplaniraju projektne aktivnosti i samostalno planiraju i sprovode komunikacijsku kampanju na osnovnom nivou.

2022/2023. Akademija demokratije se detaljno bavila parlamentarizmom u Srbiji, posebno se fokusirajući na funkciju i važnost Narodne skupštine – konstituisanjem parlamenta, njegovim pozicioniranjem u političkom sistemu Srbije, rodnom zastupljenošću i međupartijskom saradnjom u parlamentu, načinom na koji parlament funkcioniše, građanskom participacijom, građanskom inicijativom, etikom i integritetom parlamenta, stavovima i informisanošću građana o radu parlamenta itd. Program ponovo nosi naziv Škola parlamentarizma.

 

Ovi edukativni programi do danas pomažu mladima da postanu i ostanu pokretači pozitivnih promena u društvu. Više od 180 polaznika i polaznica uspešno je prošlo kroz Akademiju. Akademija demokratije trenutno se realizuje uz podršku Misije OEBS-a.