Istraživanje „Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2015. godine“

/ 15.09.2015.

Istraživanje je svojevrsni prikaz demokratskog stanja društva.

Oglas za posao – IT developer

/ 24.06.2015.

Prilika za posao!

Istraživanje „Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2014. godine“

/ 15.09.2014.

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA u okviru inicijative Otvoreni parlament sproveo je istraživanje “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji” drugu godinu za redom uz podršku Ipsos Strategic Marketinga, Britanske ambasada u Beogradu i Nacionalnog demokratskog instituta. Istraživanje predstavlja svojevrsni prikaz demokratskog stanja jednog društva. Cilj je bio da se utvrdi stepen spremnosti građana i građanki Srbije da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije: od glasanja na izborima do pokretanja konkretne akcije. Koliko su građani i građanke spremni da se uključe u društvene procese, da iskoriste svoja građanska prava i da utiču na donosice odluka jeste pokazatelj “zdravlja” jednog društva.

Vukosava Crnjanski dobitnica nagrade za demokratiju 2013.

/ 11.12.2013.

Direktorka Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) Vukosava Crnjanski Šabović jedna je od dobitnica nagrade za demokratiju W. Averell Hariman, koju dodeljuje Nacionalni demokratski institute (NDI) iz Vašingtona.

Istraživanje „Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2013. godine“

/ 15.05.2013.

Istraživanje predstavlja svojevrsni prikaz demokratskog stanja jednog društva. Cilj je bio da se utvrdi stepen spremnosti građana i građanki Srbije da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije: od glasanja na izborima do pokretanja konkretne akcije. Koliko su građani i građanke spremni da se uključe u društvene procese, da iskoriste svoja građanska prava i da utiču na donosice odluka jeste pokazatelj “zdravlja” jednog društva.

Istraživanje: Samo četvrtina građana zainteresovana za politiku

/ 15.03.2013.

Jedini politički angažman u kome bi učestvovala većina građana je glasanje na izborima. Više od 90 procenata građana u poslednjih godinu dana nije preduzelo niti učestvovalo u bilo kakvoj akciji ili inicijativi u vezi sa rešavanje nekog problema u njihovoj lokalnoj zajednici pokazalo je istraživanje “Učešće građana u demokratskim procesima Srbije” koje su sproveli Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA i Ipsos Strategic Marketing.

Naše teme

nase-teme-dem-kultura

Demokratska kultura

Jer politika nije samo za političare. Naše je ljudsko i građansko pravo da učestvujemo u procesima u kojima se donose odluke koje utiču na naše živote. Dijalog nema alternativu.

nase-teme-izbori

Slobodni i fer izbori

Jer su izbori osnovni stub demokratije. Pravo svakog građanina je da u slobodnim i fer uslovima donese odluku kome želi da poveri svoj glas. Svaki glas podjednako vredi. Za to se bore Građani na straži.

nase-teme-institucije

Otvorene institucije

Jer su institucije servis građana. Potrebne su nam jake institucije sa integitetom koje štite javni interes.

nase-teme-mediji

Slobodni mediji

Jer mediji treba da postavljaju pitanja i kritički sagledavaju stvarnost. Potrebni su nam mediji koji štite javni interes i bave se potrebama građana.