Osvrt Istinomera na predizbornu kampanju 2016.

Istinomer je i tokom ove predizborne kampanje pratio aktivnosti političkih stranaka, beležio i ocenjivao izjave političara, analizirao neke od važnih tema koje su pokrenute u kampanji. Posvećena je pažnja i proceduralnim pitanjima u vezi sa izborima, predizbornim neregularnostima koje su se događale, kao i važnim temama poput „funkcionerske kampanje“, kao i pitanju sada već uobičajene prakse „preletanja“ iz jedne u drugu političku stranku. Na sam dan izbora Istinomer je pokušao da odgovara na nedoumice koje su građani imali u vezi sa samim procesom glasanja.

Kao i u predizbornim kampanjama 2012. i 2014. godine, Istinomer je i pred ove izbore objavio Glasomer, onlajn mehanizam koji je omogućio građanima da uporede svoje stavove sa stranačkim. Iako su pitanja na aktuelne teme iz ekonomije, politike, društva, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, bila poslata na adrese svih stranaka koje su se kandidovale na vanrednim parlamentarnim izborima, odgovori su stigli od svega njih 14 jedanaest. Tokom predizborne kampanje, Istinomer je organizovao pet debata pod nazivom „Da se ne lažemo“ (dve u Beogradu, a po jednu u Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru) posvećenih republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima u Srbiji.

 

 

Istinomer je tokom ove kampanje napravio i Birački proglas, kao manifest “novog srpskog birača”, spremnog da po svaku cenu štiti integritet sopstvenog glasa i ispravnost procesa biranja. Namera Proglasa je da se preokrene ustaljeni izborni obrazac, u kome se birački glasovi posle okončanih izbora zloupotrebljavaju od strane političara, a predizborna obećanja se brzo zaboravljaju. Proglas je samo preko Fejsbuka pogledalo više od pola miliona ljudi, a posebna je zanimljivost što su ga “potpisale” odnosno što su se sa njegovim sadržajem složile sve sada parlamentarne stranke, osim SNS-a. Hiljade građana potpisalo je Birački proglas na štandovima Istinomera ili putem onlajn formulara. Ovo je kapital koji Istinomer ohrabruje i namerava da promoviše ideje i sadržaj Proglasa i u narednom periodu.

 

 Preuzmi dokument