Neophodno unapređenje izborne administracije i zakonodavstva

Tokom održavanja vanrednih parlamentarnih izbora u proleće 2016. godine uočeni su ozbiljni nedostaci i nedorečenosti izbornog zakonodavstva koje mogu dovesti do daljeg smanjenja poverenja građana u kvalitet izbornog procesa.  Kako bi se unapredio kvalitet izbornog procesa, CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ predlaže niz preporuka od kojih se pojedine mogu sprovesti u kratkom roku, do predstojećih predsedničkih izbora i dugoročne koje zahtevaju promene većeg obima.

Uz koordinisan i organizovan rad nadležnih institucija, do predsedničkih izbora na proleće 2017. godine trebalo bi unaprediti sistem nadzora nad biračkim spiskom što podrazumeva pitanje ažuriranja i održavanja baze podataka biračkog spiska. Takođe, izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku trebalo bi omogućiti uvid u izvod iz biračkog spiska čime bi se građanima omogućilo da neposredno pre izbornog dana, u kratkom roku, provere na kom biračkom mestu treba da glasaju budući da se dosadašnja praksa uvida u elektronsku bazu biračkog spiska pokazala nepouzdanom.

RIK bi trebalo pravovremeno i redovno da objavljuje sve relevantne izborne podatke (materijale, statistike, podatke o listama itd.)  pravovremeno u „otvorenom“, mašinski čitljivom formatu, u skladu sa međunarodnim izbornim „open data“  standardima.

CRTA posmatračka misija „Građani na straži“, u okviru preporuka koje zahtevaju  duži vremenski period za sprovođenje, predlaže i uspostavljanje Republičke izborne komisije kao stalnog i nezavisnog tela koje bi se bavilo sprovođenjem izbora, edukacijom izborne adminstracije i unapređenjem izbornih procedura, što bi u značajnoj meri uticalo na unapređenje kvaliteta izbornog procesa. Dopunom Zakona o izboru narodnih poslanika potrebno je omogućiti RIK-u da, u postupku utvrđivanja rezultata glasanja, postupa po službenoj dužnosti (ex-officio), odnosno da ima pravo da preinači, menja i poništava odluke biračkih odbora.

Kompletan izveštaj CRTA posmatračke misije “Građani na straži” koji se odnosi na prevremene parlamentarne izbore 2016. godine sa svim preporukama dostupan je na sajtu Gradjaninastrazi.rs.


CRTA je organizacija civilnog društva koja zajedno sa građanima utiče na povećanje otvorenosti i odgovornosti institucija i javnih funkcionera kroz praćenje njihovog rada. Cilj posmatračke misije ’Građani na straži’ u toku izborne kampanje 2016. godine bio je da efikasno isprati i analizira primenu zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora, informiše građane o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa i dešavanja tokom kampanje, i obezbedi brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije.