Izbori 2023 – Prijave Regulatornom telu za elektonske medije

 1. Prijava protiv TV Pink  16. novembar 2023;
 2. Prijava protiv TV Prva, 16. novembar 2023;
 3. Prijava protiv TV Pink, 16. novembar 2023;
 4. Prijava protiv TV Pink, 16. novembar 2023;
 5. Prijava protiv TV Pink, 16. novembar 2023;
 6. Prijava protiv Radio difuznog preduzeća B92, 30. novembar 2023;
 7. Prijava protiv Pink media group, 30. novembar 2023;
 8. Prijava protiv Radio difuznog preduzeća B92, 30. novembar 2023;
 9. Prijava protiv Pink media group, 30. novembar 2023;
 10. Prijava protiv 30 lokalnih televizija, 5. decembar 2023;
 11. Prijava protiv TV Happy, 5. decembar 2023;
 12. Prijava protiv TV Prva, 5. decembar 2023;
 13. Prijava protiv TV Pink, 5. decembar 2023;
 14. Prijava protiv B92, 7. decembar 2023;
 15. Prijava protiv TV Pink, 7. decembar 2023;
 16. Prijava protiv B92, 12. decembar 2023;
 17. Prijava protiv TV Pink, 12. decembar 2023,;
 18. Prijava protiv TV Pink, 12. decembar 2023;
 19. Prijava protiv TV Pink, 9. januar 2024;
 20. Prijava protiv više lokalnih medija, 8. januar 2024;
 21. Prijava protiv TV Pink, 11. januar 2024;
 22. Prijava protiv TV Pink, 9. januar 2024;
 23. Prijava protiv TV Prva, 9. januar 2024;
 24. Prijava protiv TV Studio B, 12. decembar 2023;
 25. Prijava protiv TV Trstenik, 12. decembar 2023;
 26. Prijava protiv TV Pančevo, 12. decembar 2023;
 27. Prijava protiv TV Prva, 12. decembar 2023;
 28. Prijava protiv TV Pink, 9. januar 2024;