ZA SLOBODNE IZBORE NEOPHODNO JE DA IZBORNA PRAVA BUDU ZAŠTIĆENA

Izborno pravo ne može biti samo proklamovano, ono mora biti zaštićeno u praksi, što je obaveza države po Ustavu Republike Srbije, dok i međunarodni dokumenti traže da se učesnicima omogući efikasna zaštita izbornih prava.

Zato je potrebno da se:

● ODREDE ZAKONSKI ROKOVI KOJI BI OMOGUĆILI EFEKTIVNU ZAŠTITU IZBORNIH PRAVA što podrazumeva da se produže i usklade rokovi za donošenje odluka i dostavljanje prigovora, produži rok za podnošenje žalbi Upravnom sudu, i obaveže Ustavni sud da u roku od pet dana donese odluku o obustavljanu primene akta u izbornim sporovima, ali i da se u praksi olakša učesnicima izbora i biračima proces zaštite izbornih prava.

● PROŠIRE NADLEŽNOSTI IZBORNE ADMINISTRACIJE U ZAŠTITI IZBORNIH PRAVA kako bi im se omogućilo da razmatraju predložene dokaze priložene uz prigovore, izbornim komisijama dozvoli postupanje po službenoj dužnosti, ali i da se zakonski uredi uvid u izborni materijal i  ponavljanje izbora, a posmatračima treba pružiti veća ovlašćenja u praćenju izbornog procesa.