NAŠE INICIJATIVE

ZABELEŽENE SU MNOGOBROJNE ZLOUPOTREBE JAVNIH RESURSA I INTENZIVNA FUNKCIONERSKA KAMPANJA, A TIME I NERAVNOPRAVNOST IZBORNIH AKTERA

● Tokom kampanje zabeležili smo više od 2000 pojavljivanja republičkih, pokrajinskih i lokalnih javnih funkcionera, premijerke, ministara, i predsednika republike na događajima poput otvaranja ili zatvaranja javnih infrastrukturnih radova. U dve trećine slučajeva oni su se pojavljivali u svojstvu javnih funkcionera. Ovako su koristili priliku da kao vlast zadobiju još medijske pažnje tokom izbora ili da svoju javnu funkciju otvoreno zloupotrebe za promociju političke stranke.

Za više detalja, pogledajte naš finalni izveštaj.