BIRAČI SU BILI USKRAĆENI ZA RAVNOMERNO I OBJEKTIVNO INFORMISANJE O IZBORNOJ PONUDI JER U MEDIJIMA GOTOVO DA NIJE BILO PLURALIZMA

Pre početka izborne kampanje i nakon izbornog dana, predstavnici vladajućih stranaka u televizijskom programu na nacionalnim frekvencijima bili su zastupljeni u 75 odsto ukupnog vremena. Iako je tokom kampanje u televizijskom programu označenom kao “predizborni” postojala ravnomerna zastupljenost, u ostatku informativnog programa nastavila se dominacija predstavnika stranaka na vlasti.

● Čestim pojavljivanjem javnih funkcionera u informativnom delu programa utiče se na javno mnjenje i briše granica između kampanje političke partije i komunikacije državnih institucija sa građanima.

Za više detalja, pogledajte naš finalni izveštaj.