ZA POŠTENE IZBORE NEOPHODNA JE RAVNOMERNA MEDIJSKA ZASTUPLJENOST

Birači moraju da imaju slobodu ali i mogućnost da formiraju mišljenje o učesnicima izbora, a da bi se došlo do toga, učesnici moraju da budu ravnomerno zastupljeni u medijima. To je drugi važan aspekt ravnopravnosti učesnika u predizbornoj kampanji, koji će učiniti izbore poštenijim.

Zato je najpre potrebno da se:

 SPREČI DISKRIMINACIJA UČESNIKA KAMPANJE U MEDIJIMA, tako što bi se uvela obaveza i komercijalnim emiterima da obezbede zastupljenost bez diskriminacije, kao što postoji obaveza za javne servise,  ali i obaveza i jednih i drugih da to obezbede u svim vrstama programa a ne samo u predizbornom, tako što bi se garantovalo opozicionim političkim subjektima pravo da iznesu stanovišta o temama o kojima su govorili predstavnici vlasti, ali i tako što bi se zabranilo prenošenje ili odloženo emitovanje predizbornih skupova u integralnom obliku već bi o njima trebalo da se izveštava kroz priloge u trajanju do dva minuta.

● OBEZBEDI RAVNOPRAVAN PRISTUP POLITIČKOM OGLAŠAVANJU, tako što bi se najpre unapredio normativni okvir u oblasti političkog oglašavanja, odredilo ko može da se oglašava, zabranilo da se van predizbornih blokova emituju iznajmljeni termini političkih subjekata, ali i unapredila transparentnost finansiranja političkog oglašavanja.

● JASNO DEFINISALE OBAVEZE REM TOKOM KAMPANJE, tako što bi se REM obavezao na usvajanje plana monitoringa medija, obezbedila transparentnost prikupljenih podataka, ali i proširio opseg kazni koje REM izriče emiterima koji ne poštuju pravila tokom kampanje. Takođe, potrebno je uvesti jasne mehanizme za izbor i utvrđivanje odgovornosti Saveta REM.