Televizije horski izveštavaju o vlasti

U centralnim dnevnicima televizija s nacionalnom pokrivenošću u proteklih sedam meseci (od maja do novembra 2022.) izveštavano je skoro isključivo o predstavnicima vlasti, a drugih političkih aktera kao da nije ni bilo u političkom životu Srbije. Izrazita pristrasnost se, osim u dominantnoj zastupljenosti vladajućih aktera, ogleda i u tonu izveštavanja, odnosno polarizaciji između pozitivno predstavljene vlasti i negativne slike opozicije.

Ni jedna od pet televizija s nacionalnom pokrivenošću nije značajnije doprinela makar minimalnom poboljšanju na planu političkog pluralizma u medijskom prostoru Srbije.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je politički akter kome je posvećeno ubedljivo najviše vremena u centralnim informativnim emisijama.

Izveštavanje o predstavnicima stranaka

U proseku, 97 odsto vremena posvećenog domaćim političkim akterima zauzeli su predstavnici vlasti, te je predstavnicima opozicije preostalo samo tri odsto. Političkog pluralizma na televizijama je bilo manje nego u istom periodu prethodne godine. Tada je dominacija aktera iz redova vladajuće koalicije bila za nijansu manja – 94 odsto u odnosu na sadašnjih 97 odsto.

Na dosledno favorizovanje vladajuće koalicije nije uticalo ni RIK-ovo proglašenje konačnih  rezultata izbora održanih 3. aprila ove godine, niti konstituisanje Narodne skupštine Republike Srbije do kojeg je došlo 1. avgusta. Štaviše, odlukom REM-a o dodeli nacionalnih dozvola za emitovanje programa svi  komercijalni emiteri koji su do avgusta imali nacionalnu pokrivenost zadržaće je i u narednih osam godina.

Mereno u sekundama, o predstavnicima vladajuće koalicije se izveštavalo neutralno (u proseku 88 odsto vremena) ili pozitivno (u proseku 12 odsto vremena), ali gotovo nikada negativno. S druge strane, o predstavnicima opozicije se izveštavalo ili neutralno (u proseku 60 odsto vremena) ili negativno u (36 odsto vremena) i retko pozitivno (u četiri odsto vremena).

Zastupljenost aktera vladajuće koalicije kretala se između 95 odsto (RTS 1 i TV Prva) i 97 odsto (TV Pink, TV Happy i TV B92). Nije bilo značajnijih razlika ni u tonu izveštavanja posmatranih televizija. U predstavljanju opozicionih aktera, pak, dve televizije su se istakle u negativnom izveštavanju – Pink i B92.

Izveštavanje o Aleksandru Vučiću

S prosečno 64 odsto vremena koliko su mu opredelile televizije u centralnim vestima u proteklih sedam meseci, Aleksandar Vučić je akter koga je publika najčešće mogla da vidi na televiziji. On je u bio predstavljen ili neutralno (86 odsto), ili pozitivno (14 odsto).

Aleksandar Vučić je u vestima u proteklih sedam meseci bio prisutan u nešto više od 103 sata programa. Po zastupljenosti, za njim slede Ana Brnabić s devet i po sati, Petar Petković sa četiri, Aleksandar Vulin s tri i Nikola Selaković s dva i po sata. 

Osim toga, televizije su prenosile 179 različitih događaja na kojima se predsednik direktno obraćao javnosti. Neke od tih događaja je istovremeno prenosilo više televizija, pa su se tako u programima televizija Vučićeva obraćanja prenošena čak 319 puta. Dodatno, predsednik je imao ukupno 11 intervjua na televizijama, i to najčešće na televizijama Pink i Prva – po četiri na svakoj.

O metodologiji posmatranja 

U razdobljima pre i nakon izborne kampanje, Crta sprovodi medijski monitoring kroz posmatranje i analizu centralnih informativnih emisija na televizijama s nacionalnom pokrivenošću. Glavni cilj monitoringa je da utvrdi da li ima ravnopravne zastupljenosti političkih aktera, kakav je tonalitet izveštavanja medija o političkim akterima i odnos njihove zastupljenosti u ulozi subjekta, odnosno objekta. Na taj način Crta želi da stekne uvid u nivo medijskog pluralizma i profesionalnosti u pristupu medija političkoj sceni.

Crtini posmatrači, obučeni po najvišim međunarodnim standardima za posmatranje medija, pratili su centralne vesti RTS 1, TV Pink, TV Prva, TV Happy i TV B92. 

Više o Crtinoj metodologiji posmatranja medija možete pročitati ovde.