Šta ako zahtev za poništavanje glasanja bude odbijen?

U slučaju da lokalna izborna komisija odbaci ili odbije zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu, birač ima pravo da podnese prigovor na odluku o zahtevu Republičkoj izbornoj komisiji preko opštinske ili gradske izborne komisije. Rok za podnošenje ovog zahteva je 72 sata od trenutka kada lokalna izborna komisija svoju odluku objavi na sajtu Republičke izborne komisije.

RIK o prigovoru birača takođe ima 72 sata da donese odluku i objavi je na svom sajtu u odeljku prigovori. 

Ukoliko i RIK odbije ili odbaci prigovor, birač ima još jednu mogućnost, a to je da žalbu na rešenje RIK-a podnese Upravnom sudu. Da podnese žalbu Upravnom sudu, birač ima rok od 72 sata od momenta kad je RIK na svom sajtu objavio rešenje o žalbi birača. Odluka Upravnog suda je pravnosnažna i protiv nje se ne može pokrenuti vanredni pravni lek, odnosno birač više nema mogućnost žalbe.