Šta birači mogu da urade na dan glasanja ako primete nepravilnosti koje se ne tiču direktno njih?

Na dan glasanja moguće su razne nepravilnosti kao što su:

 • narušavanje tajnosti glasanja birača
 • vođenje paralelne evidencije birača
 • kupovina glasova
 • glasanje bez dokumenata
 • glasanje bez prethodne provere UV lampom
 • da je birač upisan da je već glasao
 • biraču nije dozvoljeno da glasa, a on tvrdi da je upisan u birački spisak
 • fizički incident
 • prisustvo neovlašćenog lica na biračkom mestu
 • „bugarski voz“, odnosno unapred popunjeni listići za glasanje
 • pritisci na birače i članove odbora
 • snimanje na biračkom mestu
 • deljenje propagandnog materijala na biračkom mestu

U slučaju da birač primeti neke od navedenih nepravilnosti na biračkom mestu, a ne tiču se direktno njega, prigovor koji podnese neće se razmatrati.

Birači te nepravilnosti mogu da prijave policiji i tužilaštvu, ili da o tome obaveste Posmatračku misiju Crte na broj 063/591-585 i dobiju savet kako da postupaju.