Koja pravna sredstva tokom izbornog procesa ima na raspolaganju proglašena izborna lista?

Pravna sredstva tokom izbornog procesa koje na raspolaganju ima proglašena izborna lista su –

 • Zahtev za kontrolu zapisnika o radu BO po uzorku
 • Zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu zbog nepravilnosti tokom provođenja glasanja
 • Prigovor protiv odluke da se predstavniku proglašene izborne liste, predstavniku posmatrača ili predstavniku predlagača kandidata za predsednika Republike uskrati pravo na nadzor nad štampanjem glasačkih listića, primopredaju glasačkih listića
 • Prigovor protiv rešenja o proglašenju izborne liste
 • Prigovor na zbirnu izbornu listu
 • Prigovor protiv rešenja kojim se po službenoj dužnosti konstatuje da se na biračkom mestu ne mogu utvrditi rezultati glasanja
 • Prigovor protiv rešenja kojim se po službenoj dužnosti poništava glasanje na biračkom mestu
 • Prigovor protiv rešenja kojim je odbačen ili odbijen zahtev za poništavanje glasanja na BM
 • Prigovor zbog toga što u propisanom roku nije doneta odluka o zahtevu za poništavanje glasanja na BM
 • Prigovor zbog propuštanja da se  u propisanom roku donese odluka o zahtevu za poništavanje glasanja na BM zbog nepravilnosti
 • Prigovor protiv rešenja kojim je usvojen zahtev za poništavanje glasanja na BM
 • Prigovor zbog toga što u roku (propisanim zakonom ili podzakonskim aktom RIK-a) nije doneta odluka, preduzeta radnja
 • Prigovor protiv rešenja kojim je odbijen ili odbačen zahtev za kontrolu zapisnika o radu BO po uzorku
 • Prigovor protiv rešenja kojim je usvojen zahtev za kontrolu zapisnika o radu BO po uzorku
 • Prigovor protiv rešenja kojim je odbijen ili odbačen predlog za imenovanje člana/zamenika člana RIK-a u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/zamenika člana RIK-a u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja kojim je odbijen ili odbačen predlog za imenovanje člana/zamenika lokalne izborne komisije u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/zamenika lokalne izborne komisije u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja kojim je odbijen ili odbačen predlog za imenovanje člana/zamenika člana biračkog odbora u stalnom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/ zamenika člana biračkog odbora u stalnom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/zamenika člana biračkog odbora u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv zbirnog izveštaja o rezultatima glasanja
 • Prigovor protiv zbirnog izveštaja o rezultatima glasanja u inostranstvu
 • Prigovor protiv ukupnog izveštaja o rezultatima izbora
 • Prigovor protiv rešenja o odbijanju da se proglasi izborna lista i rešenja o odbacivanju izborne liste

 

Registrovana politička stranka koja učestvuje na izborima ima pravo na:

 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana i zamenika člana RIK-a u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja o proglašenju izborne liste kandidata za narodne poslanike