Do 10 časova glasalo 6,1 odsto građana na ponovljenim izborima na tri biračka mesta

Do 10 časova na glasanje za ponovljene predsedničke izbore na još tri biračka mesta je izašlo ukupno 6,1 odsto građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“. Glasanje se ponavlja na po jednom biračkom mestu u Novom Sadu, Trsteniku i Leskovcu a ukupan broj birača koji može da glasa na ova tri biračkih mesta je 3.148.

Do 10 časova na glasanje na biračkom mestu 178 u Novom Sadu izašlo je 87 birača od ukupno 2.273 upisanih u birački spisak,  na biračkom mestu 62 u Trsteniku 64 od ukupno 650 a na biračkom mestu 75 u Leskovcu 42 od ukupno 225 upisana birača.

Samo otvaranje biračkih mesta proteklo je u skladu sa propisanim procedurama. Biračka mesta otvorena su uglavnom na vreme, glasačka kutija bila je prazna pre nego što je zapečaćena i kontrolni listić je ubačen u glasačku kutiju na početku samog glasanja. Sva biračka mesta su organizovana u skladu sa propisanim procedurama.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” ima posmtrače na sva tri biračka mesta na kojima se ponavlja glasanje na predsedničkim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.