Do 16 časova glasalo 23,9 odsto građana na ponovljenim izborima na tri biračka mesta

Do 16 časova na glasanje za ponovljene predsedničke izbore na još tri biračka mesta je izašlo ukupno 23,9 procenat građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Glasanje se ponavlja na po jednom biračkom mestu u Novom Sadu, Trsteniku i Leskovcu a ukupan broj birača koji može da glasa na ova tri biračkih mesta je 3.148.

Do 16 časova na glasanje u Novom Sadu (BM 178) izašla su 310 birača od ukupno 2.273 upisanih u birački spisak, u Trsteniku (BM 62) 254 od ukupno 650 a u Leskovcu (BM 75) 188 od ukupno 225 upisana birača.

 CRTA posmatračka misija “Građani na straži” ima posmtrače na sva tri biračka mesta na kojima se ponavlja glasanje na predsedničkim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.