Redosled izbornih lista na parlamentarnim, beogradskim i pokrajinskim izborima

- / 16.12.2023.

Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu kandidata za narodne poslanike i kandidata za predsednika, Gradska izborna komisija za odbornike Skupštine grada Beograda za izbore koji se odražvaju 3. aprila.

Šta se sme, a šta ne na biračkom mestu?

- / 16.12.2023.

Da bi izborni dan protekao regularno, na biračkom mestu mora da se zna red. Postoje jasna pravila koja se odnose na proces glasanja i koja moraju da poštuju i birački odbori i birači. Zbog toga je, pre nego što pođete na biračko mesto, važno da znate: Možete da glasate sa dokumentom koji sadrži JMBG (jedinstveni…

Kako ćemo pratiti izborni dan 17. decembar?

--- / 15.12.2023.

Kao domaća posmatračka misija, koja posmatra izbore u skladu sa međunarodnim standardima,  tokom izbornog dana 17. decembra fokus posmatračke misije Crte biće na kvalitetu procesa. Crta će izveštavati o parlamentarnim i beogradskim izborima, na osnovu dva slučajna uzorka, reprezentativna za Srbiju (500 biračkih mesta) i za Beograd (500 biračkih mesta). Posmatrači će biti prisutni na…

Zastita bricakog prava

Ako vam je uskraćeno biračko pravo na dan glasanja, kome da se žalite?

- / 15.12.2023.

U nedelju, 17. decembra, može se desiti da birački odbor spreči birača da glasa. Do takvih situacija dolazi, na primer: ako je upisano da je birač već glasao, a birač ima biračko pravo na tom biračkom mestu (ne postoji zakonska mogućnost da BO dozvoli biraču da glasa) ako mu birački odbor ne dozvoljava da glasa…

Završnica kampanje u znaku pojačanih pritisaka na građane

- / 13.12.2023.

Sistematska zloupotreba institucija, javnih funkcija i najuticajnijih medija, kojom su izborni akteri stavljani u neravnopravan položaj, obeležila je kampanju za vanredne parlamentarne i beogradske izbore – jedan je od najvažnijih zaključaka „Drugog preseka dugoročnog posmatranja“ koji je Posmatračka misija Crte predstavila danas u Medija centru u Beogradu.  Uznemirujuća svedočenja građana o pritiscima kojima su izloženi,…

Izbori 2023 – Drugi periodični izveštaj dugoročnih posmatrača

- / 13.12.2023.

Kampanja za vanredne parlamentarne i beogradske izbore odvijala se u atmosferi sistematske zloupotrebe institucija, javnih funkcija i najuticajnijih medija kojom su izborni akteri stavljeni u neravnopravan položaj. Masovni slučajevi falsifikovanja potpisa za kandidaturu obeležili su proces predaje izbornih lista. Zabrinjavajući navodi o pritiscima na građane kroz javni sektor, slučajevi zloupotrebe ličnih podataka i strah dela…

Tri hiljade posmatrača Crte pratiće izborni dan

-- / 12.12.2023.

Tri hiljade Crtinih posmatrača, obučenih po najvišim međunarodnim standardima, posmatraće izborni dan, odnosno kvalitet procesa glasanja na parlamentarnim i beogradskim izborima 17. decembra. Crta će o danu glasanja izveštavati na osnovu dva slučajna uzorka, reprezentativna za Srbiju (500 biračkih mesta) i za Beograd (500 biračkih mesta). Slučajni i reprezentativni uzorak biračkih mesta odražava strukturu svih…

Crta apel 2023.

Apel državnim službenicima da savesno obavljaju dužnost službe i zaštite zakone, institucije i javni interes u izborima

- / 08.12.2023.

Usled indicija koje ukazuju na  moguće zloupotrebe državnih organa u slučajevima izborne korupcije, Posmatračka misija Crte uputila je pismo na oko 1600 adresa rukovodilaca u gradskim i opštinskim upravama u celoj Srbiji kako bi apelovala na njihovu ličnu i profesionalnu odgovornost, podsećajući ih da su zakonski obavezani da štite integritet institucija, javni interes i prava građana. Pismo…

drzavnim sluzbenicima zakon mora da bude iznad partijskih interesa

Državnim službenicima zakoni moraju da budu iznad partijskih interesa

--- / 08.12.2023.

Usled indicija koje ukazuju na  moguće zloupotrebe državnih organa u slučajevima izborne korupcije, Posmatračka misija Crte uputila je pismo na oko 1600 adresa rukovodilaca u gradskim i opštinskim upravama u celoj Srbiji kako bi apelovala na njihovu ličnu i profesionalnu odgovornost, podsećajući ih da su zakonski obavezani da štite integritet institucija, javni interes i prava…

Naše teme

nase-teme-dem-kultura

Demokratska kultura

Jer politika nije samo za političare. Naše je ljudsko i građansko pravo da učestvujemo u procesima u kojima se donose odluke koje utiču na naše živote. Dijalog nema alternativu.

nase-teme-izbori

Slobodni i fer izbori

Jer su izbori osnovni stub demokratije. Pravo svakog građanina je da u slobodnim i fer uslovima donese odluku kome želi da poveri svoj glas. Svaki glas podjednako vredi. Za to se bore Građani na straži.

nase-teme-institucije

Otvorene institucije

Jer su institucije servis građana. Potrebne su nam jake institucije sa integitetom koje štite javni interes.

nase-teme-mediji

Slobodni mediji

Jer mediji treba da postavljaju pitanja i kritički sagledavaju stvarnost. Potrebni su nam mediji koji štite javni interes i bave se potrebama građana.