Beogradski izbori 2024 – Drugi presek dugoročnog posmatranja izbora

U drugoj polovini kampanje za izbore za odbornike Skupštine grada Beograda pojačan je intenzitet predizbornih aktivnosti, ali i trend utapanja pitanja lokalnih politika u nacionalne teme, plasirane sa vrha države. Izneverena su očekivanja dela javnosti da će međustranački dijalog o unapređenju izbornih uslova, koji se odvijao paralelno s kampanjom, imati efekta na kvalitet uslova za beogradske izbore.

 

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead