Otvorenost lokalnih samouprava kao odgovor na potrebe građana

Otvorenost lokalnih samouprava doprineće boljem kvalitetu usluga i efikasnijem radu opština i institucija zaključak je panel diskusije “Partnerstvo za otvorenu upravu u Srbiji – perspektive i izazovi” koju je organizovala CRTA uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

Na skupu su se predstavnici lokalnih samouprava šumadijskog i moravičkog okruga bolje upoznali sa obavezama koje Republike Srbije preuzela kroz članstvo u Partnerstvu za otvorenu upravu (POU) a koje predstavlja međunarodnu inicijativu čija je svrha veći angažman vlada, pa i Vlade Srbije kao potpisnice, u povećanju transparentnosti, odgovornosti i integriteta javne vlasti. Vlada Srbije usvojila je 17. novembra Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu. Državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS) Željko Ožegović pozvao je opštine da dozvole organizacijama civilnog društva i građanima da budu deo rešenja za problem transparentnosti koji postoji na nivou gradova i opština.

Srbija je za dve godine dosta napredovala na Doing biznis listi, ali možemo još više uraditi u pravcu otvaranja države i lokalnih samouprava. Mnogi podaci koji su javni i objavljuju se u službenim listovima, opštine često ne objavljuju na svojim sajtovima i to moramo menjati i uz pomoć organizacija civilnog sektora koji će svojim znanjima pomoći državu u otvaranju podataka”, rekao je Ožegović.

Državna uprava i lokalne samouprave mogu da očekuju pomoć od organizacija civilnog društva u unapređnje transparetnosti i otvorenosti ali  pre svega lokalne samouprave moraju da budu svesne da su one tu zbog građana i da građani imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac” izjavila je direktorka CRTE Vukosava Crnjanski.

Katrin Gabriel iz Misije OEBS u Srbiji naglasila je da otvorenost lokalnih samouprava znači bolji kvalitet i efikasniji odgovor na potrebe građana i da stvara uslove za bolji rad institucija. “Efikasna primena principa na kojima se zasniva Partnerstvo za otvorenu upravu znači da će lokalne samouprave biti bliže građanima i da će njihove potrebe biti bolje formulisana u lokalne politike” naglasila je Gabriel.

Država je uradila mnogo u približavanju uprave građanima i to kroz tri reformska zakona – Zakona o upravnom postupku, inspekcijskom nadzoru i Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja. Ipak, potrebno je da se naročito lokalne samouprave još više potrude da otvore svoj rad ka građanima i popravimo tu krvnu sliku koja se odnosi na odnos građanin – uprava, a koja u ovom trenutku nije sjajna”, kazala je načelnica Šumadijskog okruga, Biljana Ilić Stošić.

Transparentnost rada uprava dovodi do odgovornosti vlasti jer tada građani mogu da kontrolišu one koje su birali. To može na početku biti neprijatna činjenica, ali će dodatno motivisati državne službenike da bolje rade svoj posao, rekla je Dragana Brajović iz MDULS-a. “Kada se kaže “otvoreni podaci” to ne znači samo da lokalne samouprave objave podatke. To podrazumeva da su podaci objavljeni u mašinski čitljivom formatu koji je lako pretraživ, poput excela”, kazala je Brajović.

Programski direktor CRTE Raša Nedeljkov naglasio je “otvoreni podaci” treba da budu besplatini. “Kada je reč o objavljivanju budžeta, danas je situacija bolja nego pre nekoliko godina, ali smo i dalje na niskom nivou kada je reč o objavljivanju podataka o izvršenju budžeta. Želim da verujem da lokalne samouprave nemaju tehničkih kapaciteta da te podatke objave, a ne da se te informacije ne objavljuju namerno”, rekao je Nedeljkov.

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) predstavlja dobrovoljnu, multilateralnu inicijativu čiji je cilj da osigura obaveze vlada prema svojim građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja. Partnerstvo je zvanično formirano 20. septembra 2011. godine kada je usvojena deklaracija od strane osam Vlada. Partnerstvo danas ima preko 70 zemalja članica.