Otvaranje biračkih mesta uglavnom u skladu sa propisanim procedurama

Otvaranje biračkih mesta za glasanje na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda prošlo je uglavnom u skladu sa propisanim procedurama saopštila je CRTA posmatračka misija. Pravo glasa na beogradskim izborima ima ukupno 1.606.931 birač.

Ukupno 94 odsto biračkih mesta otvoreno je na vreme, 3 posto otvoreno je pre vremena dok je 3 odsto otvoreno sa zakašnjenjem. Nema slučajave da biračka mesta nisu otvorena.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka javljaju, da je vreća sa izbornim materijalom bila osigurana zatvornicom prilikom prijema na 99 odsto biračkim mestima. Na manje od 1 odsto biračkih mesta kontrolni listić nije ubačen u glasačku kutiju na početku samog glasanja. Ukupno 96 posto biračkih mesta u Beogradu je pripremljeno u skladu sa propisanim procedurama. Na 89 odsto biračkih mesta su zabeležene sve aktivnosti u zapisnik o radu biračkog odbora.

Na otvaranju 83 posto biračkih mesta su bili prisutni svi članovi stalnog sastava biračkog odbora.

Ukupno 53 posto biračkih mesta nije dostupno za osobe sa invaliditetom širom Beograda. Oko 95 odsto biračkih mesta ima obezbeđene uslove za rad biračkog odbora.

Nepravilnosti koje su do sada zabeležene su samo pojedinačni, izolovani slučajevi i nisu širih razmera pa se ne mogu smatrati trendom.

CRTA posmatračka misija praćenje beogradskih izbora zasniva na statističkim principima kao efikasnom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako da se dobijeni rezultati mogu primeniti na celu teritoriju.

CRTA je članica Globalne i  Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora – GNDEM ENEMO.

Sledeće obraćanje javnosti CRTA posmatračke misije biće u 12 časova. Konferencije možete pratiti uživo na sajtu CRTA.rs ili na Facebook stranici CRTArs.