Preliminarni izveštaj o monitoringu izbornog dana

Tokom izbornog dana, primećene su nepravilnosti na ukupno četiri odsto biračkih mesta u Srbiji. Iako široko rasprostranjene, ove nepravilnosti nisu toliko velike da bi se moglo govoriti o značajnijem uticaju na opštu regularnost izbornog procesa.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” je 24. aprila 2016. godine pratila vanredne parlamentarne izbore na teritoriji cele Srbije[1]. Na dan izbora, CRTA posmatračka misija “Građani na straži” imala je 900 akreditovanih i obučenih kratkoročnih posmatrača raspoređenih na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka na 450 biračkih mesta, kao i 34 mobilna tima koja su posmatrala izborna dešavanja van biračkih mesta u svim okruzima u Srbiji.

Na osnovu prikupljenih podataka sa celog uzorka, CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ smatra da je izborni dan sproveden uglavnom u skladu sa zakonom.

Tokom izbornog dana, primećene su nepravilnosti na ukupno četiri odsto biračkih mesta u Srbiji. Iako široko rasprostranjene, ove nepravilnosti nisu toliko velike da bi se moglo govoriti o značajnijem uticaju na opštu regularnost izbornog procesa. S druge strane, postojanje ovih nepravilnosti bi, imajući u vidu privremene rezultate saopštene od strane Republičke izborne komisije (RIK)[2] mogle da utiču na konačne rezultate izbora. Osim toga, izborni dan u Srbiji je obeležen i opštom atmosferom nepoverenja građana u izborni proces, o čemu svedoči veliki broj komentara, pitanja i nedoumica građana koji je upućen posmatračkoj misiji, ali i podeljen u javnosti putem društvenih mreža.

Otvaranje biračkih mesta za glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji prošlo je uglavnom u skladu sa propisanim procedurama dok su na nekoliko biračkih mesta zabeležene nepravilnosti: kašnjenje sa otvaranjem, kontrolni listić nije ubačen u glasačku kutiju, problemi u raspodeli dužnosti članova biračkih odbora na biračkom mestu.

Na većini biračkih mesta proces glasanja je protekao u skladu sa zakonskim okvirom, predviđenim procedurama za sprovođenje izbora i pravilima o radu biračkih odbora. Na 96 odsto biračkih mesta procedura glasanja je bila u skladu sa pravilima propisanim od strane Republičke izborne komisije.

Međutim, tokom dana je zabeležen niz incidenata, propusta i nepravilnosti koje ukazuju na ozbiljno nepoštovanje principa neotuđivosti glasačkog prava i principa „jedan birač – jedan glas“, kao i procedure za identifikaciju birača. Na ukupno četiri odsto biračkih mesta zabeležene su ozbiljne nepravilnostii kao što su glasanje bez prethodnog utvrđivanja identiteta birača, glasanje birača koji su već glasali na nekom drugom biračkom mestu (postojanje nevidljivog spreja na ruci birača), izostanak korišćenja UV lampe i fotografisanje glasačkih listića, kao i slučajevi vođenja kampanje na manje od 50 metara od biračkog mesta.

Tokom izbornog dana posmatračkoj misiji se obratio veliki broj građana sa informacijma da nisu mogli da glasaju jer nisu bili na izvodu iz biračkog spiska na svom biračkom mestu, iako su tvrdili da su prethodnom proverom utvrdili da se nalaze u elektronskoj bazi koja je dostupna na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Nakon ovih infomacija, posmatračka misija je kroz svoju mrežu posmatrača na biračkim mestima dodatno proverila ove informacije. Na osnovu informacija dobijenih od posmatrača na 20 odsto biračkih mesta birači su tvrdili da su se pre dolaska na biračko mesto uverili da su upisani u birački spisak (uvidom u elektronsku bazu na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave), ali se njihovo ime nije nalazilo u izvodu iz biračkog spiska na samom biračkom mestu. Kada se uzme u obzir ukupan broj ovakvih slučajeva koje su posmatrači registrovali, njihova zastupljenost odnosi se na 0.32 odsto birača koji su upisani u birački spisak. Ovaj identifikovani problem ukazuje na ozbiljne nedostatkebiračkog spiska, njegovu administraciju i ažuriranje.

Zatvaranje biračkih mesta nakon završetka glasanja na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji prošlo je uglavnom u skladu sa propisanim procedurama bez zabeleženih većih nepravilnosti.

AnalIza izbornog dana upućuje na potrebu da se pristupi ozbiljnoj reviziji izbornih pravila i propisa – zakonodavnog i institucionalnog okvira, kako bi se u narednim izbornim ciklusima vratilo poverenje građana u izborni proces, ali i unapredio sam kvalitet izbornog procesa.

 

[1] Posmatračka misija „Građani na straži“ nije imala posmatrače na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao ni na biračkim mestima u dijaspori.

[2] http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/izbori-2016/Tabela1_privremena_bez_mandata.pdf

Preuzmite dokument