Međunarodna konferencija o uslovima za poštene i slobodne izbore

Crta je organizovala međunarodnu konferenciju o uslovima za poštene i slobodne izbore u Srbiji, ”Izbori su iza ugla – šta da se radi?”, u petak, 18. decembra 2020. godine. 

Imajući u vidu dramatičan pad kvaliteta u funkcionisanju demokratskih institucija u Srbiji, kao i aktuelni politički kontekst i predstojeće izbore, organiziovali smo onlajn događaj posvećen ideji, procesima i konkretnim rešenjima za poštene i slobodne izbore. 

Konferencija je održana u petak 18. decembra, preko Zoom platforme, od 10 do 13h. Kroz tri panel diskusije, otvorili smo više važnih pitanja i pokušali da nađemo odgovore na njih. Neka od tih pitanja su: 

  • Šta se dešava sa demokratskim institucijama u Srbiji i da li je moguće zaustaviti ili preokrenuti taj trend pada u kvalitetu njihovog funkcionisanja? 
  • Kakav je odnos izbornog procesa i pada demokratije i šta treba da se radi po tom pitanju? 
  • Koliko su delotvorne preporuke posmatračkih misija i kakvi su rezultati zagovaranja unapređenja izbornih uslova? 

Organizaciju ovog događaja podržali su Evropska unija i Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke. 

Radni jezici konferencije su srpski i engleski, a obezbeđeno je simultano prevođenje.

Agendu događaja možete preuzeti ovde.

Više o najvažnijim zaključcima sa konferencije možete pogledati ovde.