Akcije Otvorenog parlamenta širom Srbije

Iz godine u godinu sve je manje građana koji su zainteresovani za rad Narodne skupštine, a sve je veći broj onih koji misle da poslanici više brinu o interesima stranaka nego o interesima građana.

U poslanicima vide glavne krivce za urušavanje ugleda Narodne skupštine, a iako imaju tu mogućnost građani ne misle da kontaktiranjem njihovih predstavnika u najvišem zakonodavnom domu mogu bilo šta da promene.

Kao organizacija koja se zalaže za povećanje javnosti rada parlamenta, bolje informisanje građana o njegovom radu i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i poslanika, Crta će kroz inicijativu Otvoreni parlament organizovati širom Srbije niz uličnih akcija pod nazivom “Šta (da) se radi u skupštini?”.

Više informacija o uličnim akcijama, dostupno je ovde.