NAŠE INICIJATIVE

#15 – OMOGUĆITI PROVERU UPOTREBE LIČNIH PODATAKA PO ZAHTEVU BIRAČA

Izmeniti praksu postupanja RIK u pravcu omogućavanja biračima da po zahtevu izvrše uvid u izvod iz biračkog spiska i/ili u druge dokumente u kojima se navode lični podaci građana, a sve u cilju otklanjanja sumnji da su glasala lica koja se ne nalaze u biračkom spisku ili lica koja se nalaze u biračkom spisku ali su preminula ili lica koja ne žive duži niz godina na teritoriji Republike Srbije.

Delimično ispunjeno. Biračima je omogućeno da provere izvod iz biračkog spiska i to na dva načina: da izvrše direktan uvid, i da postave pitanje RIK da li su glasali. RIK je, takođe, odgovarao na upite birača koji su se odnosili na to da li je birač dao potpis podrške kandidature nekoj od lista. Preporuka se vodi kao delimično ispunjena zbog neredovnog odgovaranja RIK na upite birača, odnosno nepostojanja obavezujućeg roka za dostavljanje traženih informacija.