#57 – PRECIZNO DEFINISATI POLOŽAJ STRANKE NACIONALNE MANJINE U IZBORNOM PROCESU

Potrebno je jasnije definisati položaj stranke nacionalne manjine u izbornom ciklusu, odnosno promeniti način registracije stranaka u pogledu statusa stranke nacionalne manjine u izbornom ciklusu. Iako je odredbom Zakona o izboru narodnih poslanika RIK omogućeno da na osnovu svoje diskrecione odluke određenim strankama ne prizna status stranke nacionalne manjine, primena ove odredbe je bez ikakvog dejstva pošto je sudska praksa pokazala da se status stranke nacionalne manjine priznaje svakoj stranci (od strane Upravnog suda po izjavljenoj žalbi stranaka) koja je registrovana kao stranka nacionalne manjine u registru političkih stranaka pri Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Zbog toga je potrebno izmeniti Zakon o političkim strankama u pravcu definisanja statusa stranaka nacionalnih manjina u izbornom ciklusu.