#16 – OMOGUĆITI SLANJE PRIGOVORA ELEKTRONSKIM PUTEM

Ispunjeno. U prethodnom periodu je, zahvaljujući primeni odredaba iz novog Zakona o opštem upravnom postupku, bilo dozvoljeno slanje prigovora elektronskim putem, te je stoga Crta nakon izbora za odbornike skupštine grada Beograda ovu preporuku označila kao ispunjenu. Crta ne poseduje informacije o tome da li je RIK 2020. godine postupao po podnescima koji su potpisani elektronskim potpisom, niti da li su takvi podnesci RIK upućivani tokom izbornog procesa. Status preporuke će biti izmenjen ukoliko dođe do novih saznanja.