Neophodno unapređenje izborne administracije i zakonodavstva

Tokom održavanja vanrednih parlamentarnih izbora u proleće 2016. godine uočeni su ozbiljni nedostaci i nedorečenosti izbornog zakonodavstva koje mogu dovesti do daljeg smanjenja poverenja građana u kvalitet izbornog procesa.  Kako bi se unapredio kvalitet izbornog procesa, CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ predlaže niz preporuka od kojih se pojedine mogu sprovesti u kratkom roku, do predstojećih predsedničkih izbora i dugoročne koje zahtevaju promene većeg obima.

Uz koordinisan i organizovan rad nadležnih institucija, do predsedničkih izbora na proleće 2017. godine trebalo bi unaprediti sistem nadzora nad biračkim spiskom što podrazumeva pitanje ažuriranja i održavanja baze podataka biračkog spiska. Takođe, izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku trebalo bi omogućiti uvid u izvod iz biračkog spiska čime bi se građanima omogućilo da neposredno pre izbornog dana, u kratkom roku, provere na kom biračkom mestu treba da glasaju budući da se dosadašnja praksa uvida u elektronsku bazu biračkog spiska pokazala nepouzdanom.

RIK bi trebalo pravovremeno i redovno da objavljuje sve relevantne izborne podatke (materijale, statistike, podatke o listama itd.)  pravovremeno u „otvorenom“, mašinski čitljivom formatu, u skladu sa međunarodnim izbornim „open data“  standardima.

CRTA posmatračka misija „Građani na straži“, u okviru preporuka koje zahtevaju  duži vremenski period za sprovođenje, predlaže i uspostavljanje Republičke izborne komisije kao stalnog i nezavisnog tela koje bi se bavilo sprovođenjem izbora, edukacijom izborne adminstracije i unapređenjem izbornih procedura, što bi u značajnoj meri uticalo na unapređenje kvaliteta izbornog procesa. Dopunom Zakona o izboru narodnih poslanika potrebno je omogućiti RIK-u da, u postupku utvrđivanja rezultata glasanja, postupa po službenoj dužnosti (ex-officio), odnosno da ima pravo da preinači, menja i poništava odluke biračkih odbora.

Kompletan izveštaj CRTA posmatračke misije “Građani na straži” koji se odnosi na prevremene parlamentarne izbore 2016. godine sa svim preporukama dostupan je na sajtu Gradjaninastrazi.rs.

######## ############################################################

CRTA je organizacija civilnog društva koja zajedno sa građanima utiče na povećanje otvorenosti i odgovornosti institucija i javnih funkcionera kroz praćenje njihovog rada. Cilj posmatračke misije ’Građani na straži’ u toku izborne kampanje 2016. godine bio je da efikasno isprati i analizira primenu zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora, informiše građane o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa i dešavanja tokom kampanje, i obezbedi brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije.