Izbori 2022: Haotičan izborni dan kao ishod lošeg izbornog procesa

Izbori 2022: Pavle Dimitrijevic, Rasa Nedeljkov, Vujo Ilic Izbori 2022:, Pavle Dimitrijevic, Rasa Nedeljkov, Vujo Ilic

Izborni dan protekao je u atmosferi punoj tenzija koje su povremeno eskalirale u fizičko nasilje, čime se manifestovala nespremnost izborne administracije i nepoverenje građana u institucije.

Izrazito loše organizovan i napet izborni dan bio je očekivan ishod kontinuiranog urušavanja integriteta izbornog procesa u celini, obeleženog jačanjem i usavršavanjem raznih vidova izborne korupcije i ugrožavanja biračkih prava građana.

Ipak, najvažniji deo štete po kvalitet izbora 2022. učinjen je pre izbornog dana, u negativnoj sinergiji partija koje su podršku sticale nedemokratskim sredstvima, nerada institucija na zaštiti zakona i javnog interesa i neprofesionalnosti većeg dela najuticajnijih medija.

Na po 5 odsto biračkih mesta u Srbiji i u Beogradu zabeleženo je kontinuirano ponavljanje grubih kršenja pravila, čime je ozbiljno ugrožen integritet izbornog dana na ovim mestima, ali obim tih incidenata nije mogao da utiče na konačne ishode izbora u Srbiji i Beogradu.

Tokom izbornog dana, uočena je nespremnost biračkih odbora da u punoj meri obezbede proces glasanja u skladu sa procedurama. O ovome svedoči činjenica da 18% biračkih mesta nije bilo pripremljeno u skladu sa procedurama, dok je na teritoriji Beograda taj procenat bio 6. Najčešće zabeležene nepravilnosti su: vođenje paralelnih evidencija unutar i oko biračkih mesta, narušavanje tajnosti glasanja, pritisci na birače i kupovina glasova.

Nakon zatvaranja biračkih mesta u 20h, u Srbiji je na 11% mesta bilo birača koji su hteli da glasaju, ali im je na nešto manje od polovine tih mesta to pravo u Srbiji uskraćeno. U Beogradu je u 20h na 27% biračkih mesta bilo birača koji su hteli da glasaju, ali im to na 12% odsto ukupnog broja mesta u Beogradu nije bilo dozvoljeno. U Srbiji su zabeleženi slučajevi povrede tajnosti glasanja na 14% biračkih mesta, dok je u Beogradu to slučaj na 10% biračkih mesta. Na značajnom procentu biračkih mesta u Srbiji (11%) i u Beogradu (8%), članovi biračkih odbora ili birači snimali su dešavanja na biračkom mestu. Prisustvo trećih lica, neovlašćenih da prisustvuju procesu glasanja, zabeleženo je na 6% biračkih mesta u Beogradu, dok je u Srbiji to bio slučaj na 4% biračkih mesta.

Najčešće zabeležena nepravilnost tokom izbornog dana je vođenje paralelnih evidencija birača unutar biračkih mesta, koje su i u Srbiji i u Beogradu zabeležene na 11% biračkih mesta.

Kao još jedna od najčešće zabeleženih nepravilnosti ističe se i povreda procedura za glasanje van biračkog mesta (glasanje „od kuće“), što je u Srbiji zabeleženo na 12% biračkih mesta, dok je u Beogradu to slučaj na 10% mesta.

Osim vođenja pralalenih evidencija, na izbornu atmosferu oko biračkih mesta uticalo je prisustvo vozila koja su kružila oko biračka mesta, a ovaj fenomen je naročito bio izražen u Srbiji i to na 8% biračkih mesta, dok je u Beogradu to bio slučaj na 2% mesta. Organizovano dovođenje birača zabeleženo je na 4% biračkih mesta u Srbiji, odnosno na 2% biračkih mesta u Beogradu. Okupljanje ljudi oko biračkih mesta, uz navode o kupovini glasova ili tzv. bugarskom vozu, prijavljeno je na 4% biračkih mesta u Srbiji, odnosno na 4% biračkih mesta u Beogradu.

Posmatračka misija Crte uputila je sedam prijava policiji, i to zbog pet slučaja kupovine glasova i dva slučaja „bugarskog voza“.

Posmatrači Crte su širom Srbije zabeležili više slučajeva fizičkog i verbalnog nasilja na biračkim mestima i u njihovoj okolini, a dobili su informacije i o nizu drugih nasilni incidenata.

Zabeleženi su i slučajevi verbalnih uvreda ili zastrašivanja posmatrača Crte, kako od strane članova biračkih odbora (na pet biračkih mesta), tako i od strane trećih lica ispred biračkih mesta (na tri biračka mesta). Zabeleženo je da je na posmatrače Crte birački odbor takođe vršio pritisak tako što ih je sprečavao ili primoravao da potpišu zapisnik o posmatračima, i to na 3% biračkih mesta u Beogradu, odnosno na 1% mesta u Srbiji.

Domaći ili strani posmatrači bili su prisutni na 18% biračkih mesta u Srbiji, a čak na 85% biračkih mesta u Beogradu.

Kada se radi o glasanju birača sa Kosova, još jednom se ponovila situacija sa referenduma da su stvoreni nemogući uslovi za njih da ostvare svoje izborno pravo. Način organizovanja glasanja na 46 posebnih biračkih mesta nije omogućio da birači sa Kosovo u jednakim uslovima kao ostali građani Srbije ostvare svoja biračka prava, odnosno došlo je do ozbiljnog ugrožavanja integriteta izbornog dana. Proces glasanja bio je izrazito loše organizovan, gužve su bile takve da se povremeno na biračkim mestima nalazilo i više desetina birača, čime je narušena tajnost glasanja, a zabeležen je i niz drugih nepravilnosti: nekorišćenje UV lampe i spreja, vođenja paralelnih evidencija, glasanje u ime drugih birača, prisustvo neovlašćenih lica. Veći broj birača je na birališta dovožen organizovano autobusima, a bilo je i slučajeva kolabiranja tokom čekanja u  redovima.