Tri hiljade posmatrača Crte pratiće izborni dan

Crta je oformila do sada najveću posmatračku misiju koja će oceniti kvalitet procesa glasanja na predsedničkim, parlamentarnim i beogradskim izborima 3. aprila.

Izbore će posmatrati više od 3 hiljade posmatrača, duplo više nego na izborima 2020. godine, obučenih po najvišim međunarodnim standardima.

Crta će izveštavati o republičkim (predsedničkim i parlamentarnim) i beogradskim izborima, na osnovu dva slučajna uzorka, reprezentativna za Srbiju (500 biračkih mesta) i za Beograd (450 biračkih mesta), odnosno na osnovu ukupno 950 biračkih mesta.

Slučajni i reprezentativni uzorak biračkih mesta odražava strukturu svih birаčkih mesta, njihovu veličinu, raspoređenost, regionalne i političke specifičnosti, čime se obezbeđuje da informacije dobijene sa tih biračkih mesta budu reprezentativne za Beograd odnosno za celu Srbiju (bez biračkih mesta na kojima će glasati birači sa Kosova i Metohije).

Posmatrači će biti prisutni na biračkim mestima od početka priprema za njihovo otvaranje u 6 časova ujutru, pa sve dok birački odbori javno ne objave rezultate glasanja, čime se obezbeđuje sveobuhvatan uvid u dešavanja na biračkim mestima.

Crta će tokom izbornog dana javnost redovno obaveštavati o izlaznosti, kao i o tome kako teče glasanje i da li se poštuju procedure.

Pošto se 3. aprila održavaju izbori na više nivoa, očekuje se da će proces prebrojavanja glasova trajati duže nego 2020. godine. Kako bi se obezbedila pouzdanost i tačnost podataka, Crta će sa projekcijom rezultata izbora u  javnost izaći tek kad prikupi i obradi podatke sa najmanje 95 odsto biračkih mesta iz uzorka.