Na ponovljenom glasanju na biračkom mestu 6 u Bujanovcu najviše glasova listi “Koalicija Albanaca Doline”, zabeležene ozbiljne nepravilnosti

izbori 2022 izbori 2022

Na ponovljenom glasanju na parlamentarnim izborima na biračkom mestu 6 u Bujanovcu (Veliki Trnovac) glasalo je ukupno 697 od 1.089 birača sa pravom glasa odnosno 64 odsto.

Na ponovljenom glasanju najviše glasova osvojila je lista Koalicija Albanaca Doline –  677 dok su po jedan glas dobile liste “Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve” i “Miloš Jovanović – Nada za Srbiju”. Preostalih 16 izbornih lista nisu osvojile nijedan glas. Nevažećih listića bilo je 18.

Tokom dana posmatrači Crte su zabeležili veliki broj incidenata koji su ozbiljno narušili regularnost izbora na ovom biračkom mestu i zbog kojih se rezultati glasanja dovode u pitanje. Viđen je veliki broj slučajeva glasanja bez utvrđivanja identiteta, uz pojave koje izazivaju sumnju da je došlo do glasanja sa tuđim ličnim kartama, slučajevi kolektivnog glasanja, pokušaji da glasaju lica koja se ne nalaze u biračkom spisku, kao i slučajevi da iste osobe glasaju više puta.  Zabeleženi su i slučajevi da pojedini birači  nisu mogli da glasaju jer su se nečiji potpisi našli na njihovim mestima u izvodu iz biračkog spiska. 

Tokom celog dana, neovlašćena lica su bila prisutna na biračkom mestu, dovodila birače da glasaju i organizovala glasanje.

I ispred biračkog mesta zabeleženo je organizovano dovoženje i odvoženje birača tokom celog dana zbog čega su se stvarale i gužve na i ispred biračkog mesta. 

Izborni dan je obeležen i tenzijama i nepoverenjem između članova biračkog odbora. Zabeleženo je više verbalnih sukoba između članova biračkog odbora oko raspodele zaduženja zbog čega je u jednom trenutku glasanje prekinuto na 25 minuta. 

U dva navrata su predstavnici opštinske izborne komisije vršili pritisak na posmatrače Crte da ne prate proces glasanja na način koji im je zakonom dozvoljen. 

Da podsetimo, Upravni sud doneo je presudu kojom je poništeno glasanja od 3. aprila na ovom biračkom mestu, jer je utvrđeno da je na početku glasanja kontrolni list kao prvi birač potpisao član biračkog odbora što nije u skladu sa zakonom o lokalnim izborima.