Nedovoljna primena preporuka međunarodnih i domaćih posmatrača izbora

Crta pozdravlja odluku Misije OEBS/ODIHR za procenu potreba da toj međunarodnoj organizaciji  preporuči kompletno posmatranje predstojećih izbora u Srbiji.

Tim povodom Crta daje javnosti na uvid pregled mera koje je vlast preduzela u odnosu na preporuke OEBS/ODIHR-a i Crte.

Od 31 Crtine preporuke vezane za Izbore 2020. odbačeno je njih 12, a do sada je u potpunosti primenjeno 6. Trećina preporuka OEBS/ODIHR misije iz prethodna tri izborna ciklusa razmatrana je kroz komplementarne preporuke Crte, ali nijedna nije do sada u potpunosti primenjena.