Nacrt Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje

Imajući u vidu činjenicu da je Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje stavljen van snage u februaru 2019. godine, a da se na izradi i usvajanju novog nije počelo ni nakon osam meseci, CRTA je izradila nacrt novog dokumenta. CRTA poziva nadležne institucije, a pre svega Regulatorno telo za elektronske medije, da otpočnu proces javnih konsultacija povodom izrade novog Pravilnika, koji mora biti usvojen u najkraćem roku uoči predstojećih izbora. Nacr možete pogledati ovde.