Konferencija „Parlament – šta dalje?”

U cilju pokretanja javnog dijaloga o (ne)funkcionisanju Narodne skupštine i obnavljanju poverenja građana u parlament, CRTA je sačinila niz preporuka, koje su predstavljene na konferenciji “Parlament – šta dalje?”, a odnose se na postupak izrade, debate i usvajanja zakona i kontrole rada izvršne vlasti.

 

Poseban fokus konferencije bio je usmeren na prioritetne preporuke za obustavljanje prekomerne upotrebe hitnog postupka i unapređenje kvaliteta celokupne zakonodavne procedure, saradnje s nezavisnim institucijama, kao i uključivanja javnosti u rad parlamenta putem javnih slušanja i usvajanja budžeta Republike Srbije.

 

Na konferenciji su govorili:

Vukosava Crnjanski, direktorka, CRTA

Tara Tepavac, koordinatorka inicijative Otvoreni parlament, CRTA

Jelena Lončar, Fakultet političkih nauka

 

Više informacija o predstavljanju preporuka pogledajte ovde.