Ko može da bude predsednički kandidat i ko može predlagati kandidate?

Pravo da se kandiduje ima svaki  punoletan i poslovno sposoban državljanin Republike Srbije, koga mogu da predlože registrovane političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana, ukoliko ga overenim potpisima podrži najmanje 10.000 birača (punoletnih građana).