Kada se raspisuju predsednički izbori?

Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana. Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

Kako petogodišnji mandat predsednika Tomislava Nikolića ističe 31.05.2017. godine, predsednik Narodne skupštine raspisaće predsedničke izbore najkasnije do 03.03.2017. godine, a imajući u vidu praksu da se izbori održavaju nedeljom, ovogodišnji izbori održaće se najranije 02.04 a najkasnije 30.04.