Kako se formira lista kandidata i koje podatke sadrži?

Republička izborna komisija utvrđuje listu kandidata za izbor predsednika Republike najkasnije 15 dana pre dana izbora, odnosno do 17.3.2017.u ponoć i objavljuje je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ narednog dana od dana kada ju je utvrdila.

Lista kandidata za izbor predsednika Republike sadrži ime i prezime kandidata i naziv predlagača kandidata, odnosno naznaku da je kandidata predložila grupa građana ako grupa građana nema naziv.

Redni broj kandidata na listi utvrđuje se žrebom 17.3.2017 sa početkom u 19:15 uz direktan prenos preko Javnog servisa,u prisustvu predstavnika predlagača kandidata.