Ko ima pravo glasa i kako se ono ostvaruje?

Pravo glasa ima svaki svaki punoletan i poslovno sposoban državljanin Republike Srbije.

Da bi ostvario biračko pravo, građanin mora biti upisan u jedinstveni birački spisak koji vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Birač se upisuje u birački spisak prema mestu prebivališta, s tim što se na zahtev birača, u birački spisak može upisati i podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta.

Birač koji nije upisan u birački spisak ne može da glasa , čak ni onda kada je njegovo izostavljanje sa izvoda iz biračkog spiska posledica očigledne omaške.

Svoj identitet birač dokazuje važećom ličnom kartom, odnosno važećom putnom ispravom (pasošem) kao i važećom vozačkom dozvolom koja sadrži JMBG.