CRTA predložila nacrt Pravilnika o obavezama elektronskih medija tokom izborne kampanje

Pošto je Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje stavljen van snage u februaru 2019, a izrada novog nije počela ni nakon osam meseci, CRTA je izradila i ponudila nacrt novog dokumenta. Predlog Pravilnika CRTA je sačinila na osnovu nalaza posmatranja prethodnih izbornih ciklusa i svojih preporuka u oblasti medija i ravnomerne medijske zastupljenosti aktera u izbornom procesu.

Preporuke za bolje izborne uslove, ostvarive do parlamentarnih i lokalnih izbora 2020. godine, CRTA je predstavila javnosti u martu 2019, zajedno sa mapom puta za obezbeđivanje ravnopravnosti učesnika u izbornom procesu. U avgustu 2019. godine, CRTA je iznela detaljnije preporuke i mere za primenu, kao i za izmenu postojećeg regulatornog okvira. Medijske preporuke CRTA je predstavila učesnicima okruglih stolova između vladajućih i opozicionih partija koji su se tokom avgusta i septembra održavao na Fakultetu političkih nauka.

CRTA poziva nadležne institucije, a pre svega Regulatorno telo za elektronske medije, da otpočnu proces javnih konsultacija povodom izrade novog Pravilnika, koji mora biti usvojen u najkraćem roku uoči predstojećih izbora.