Crta predlaže amandmane kojima bi se onemogućila funkcionerska kampanja

U cilju suštinskog unapređenja izbornih uslova, a pre svega onemogućavanja funkcionerske kampanje, pravni tim Crte sačinio je set amandmana na predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o sprečavanju korupcije, koji su upravo u skupštinskoj proceduri. Amandmani su danas upućeni svim poslanicama i poslanicima Narodne skupštine, uz poziv da njihovim usvajanjem doprinesu stvaranju uslova za slobodne i poštene izbore.

Najvažnija promena koju Crta predlaže usmerena je na uspostavljanje jasne granice između državničke i stranačke aktivnosti, čime bi se naš pravni okvir uskladio s međunarodnim preporukama i standardima. Amandmanom koji predlaže Crta bilo bi zabranjeno javnim funkcionerima da tokom predizborne kampanje učestvuju na događajima koji se finansiraju javnim sredstvima i na taj način promovišu sebe, kao i političke opcije kojima pripadaju.

“Uz neravnopravnu medijsku zastupljenost svih političkih opcija, praksa funkcionerske kampanje je već dugi niz godina ključni problem izbornog procesa, na koji Crta dosledno ukazuje. Ako ima istinske volje da se stvore uslovi za fer izbore, biće usvojene izmene koje predlažemo”, izjavio je Raša Nedeljkov, programski direktor Crte.

Primera radi, u Konačnom izveštaju Misije OEBS/ODIHR posle posmatranja predsedničkih izbora 2017. godine, navedeno je da su “pojačane aktivnosti državnih zvaničnika u okviru mnogobrojnih društvenih projekata, pogotovo u završnici kampanje, pred same izbore, postavile pitanje njihove neutralnosti i doprinele nejasnom razgraničenju između državnih dužnosti i aktivnosti unutar kampanje, što je u suprotnosti s opredeljenjima OEBS-a i primerima najbolje međunarodne prakse”.

Usvajanjem ostalih amandmana koja predlaže Crta, Agenciji za borbu protiv korupcije bilo bi omogućeno da efikasnije deluje protiv javnih funkcionera koji krše zakone tokom predizborne kampanje, a bili bi jasnije definisani i rokovi u kojima Agencija mora da postupa.

Amandmani:

Amandmani na predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Amandmani na predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije