#16 OLAKŠATI UČESNICIMA IZBORA I BIRAČIMA PROCES ZAŠTITE IZBORNIH PRAVA

Proces zaštite izbornog prava ne treba da bude samo efikasan, već mora biti jednostavan, i bez prevelike formalnosti, naročito u pogledu osnovanosti žalbi (VK I.3.3.b). Svi kandidati i svi birači registrovani u izbornoj jedinici moraju imati pravo na žalbu (I.3.3.f.) i mora se zaštiti pravo podnosilaca žalbi da budu saslušani (I.3.3.h). Da bi se ovi standardi ispunili, potrebno je:

 

 1. Omogućiti biračima da elektronski podnose zahteve za proveru da li su glasali na izborima 

  Posle promene izbornih zakona iz 2022.godine, praktično je čuvanje izbornog materijala posle izbornog dana povereno jedinicama lokalne samouprave (opštinskim i gradskim izbornim komisijama). U takvim okolnostima, aplikacija koju je RIK razvio i koristio tokom izbora 2020. godine za prikupljanje zahteva birača koji žele da dobiju informaciju da li su glasali i/ili izvrše uvid u izvod iz biračkog spiska (da li postoji njihov potpis) nije mogla biti korišćena. Imajući u vidu opisane novonastale okolnosti, potrebno je aplikaciju koju je RIK razvio adaptirati na takav način da jedinice lokalne samouprave mogu dobijati elektronske zahteve birača.

 2. Proširiti pravo birača da podnese zahtev za poništavanje izbora, odnosno prigovora na biračkom mestu na kojem je upisan u izvod iz biračkog spiska 

  Izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima iz 2022. godine sužena je mogućnost da birači zaštite svoje izborno pravo time što je ograničeno pravo birača da zahtev, odnosno prigovor, izbornoj komisiji podnese isključivo onda kada ga je birački odbor neosnovano sprečio da glasa ili mu je na biračkom mestu povređeno pravo na slobodno i tajno glasanje, a ne i u slučajevima kada ima saznanja da je njegovo izborno pravo povređeno drugom radnjom ili aktom biračkog odbora ili izborne komisije. Neophodno je izmeniti navedene zakone (član 148, stav 2 Zakona o izboru narodnih poslanika i član 57, stav 2 Zakona o lokalnim izborima) tako da se omogući biraču da podnese zahtev za poništavanje izbora, odnosno prigovor na glasanje, i u drugim slučajevima kada je u postupku sprovođenja glasanja na biračkom mestu na kojem je upisan u izvod iz biračkog spiska došlo do nepravilnosti u sprovođenju glasanja.

 3. Omogućiti slanje zahteva za poništavenje izbora, odnosno prigovora elektronskim putem 

  U prethodnom periodu je, zahvaljujući primeni odredbi iz novog Zakona o opštem upravnom postupku, bilo dozvoljeno slanje prigovora elektronskim putem, te je stoga Crta nakon izbora za odbornike skupštine grada Beograda ovu preporuku označila kao ispunjenu. Crta ne poseduje informacije o tome da li je RIK 2020. godine postupao po podnescima koji su potpisani elektronskim potpisom, niti da li su takvi podnesci RIK upućivani tokom izbornog procesa. Prema informacijama iz izbornog procesa 2022, RIK nije prihvatao podnete prigovore potpisane elektronskim potpisom, već je od podnosioca tražio da prigovor pošalje poštom uz svojeručan potpis ili predaju na pisarnici. Status preporuke će biti izmenjen ukoliko Crta dođe do novih saznanja.

 4. Zakonom predvideti meru ponavljanja izbora na biračkom mestu samo u slučajevima nepravilnosti koje utiču na rezultate izbora uz određivanje koje su to nepravilnosti i slučajevima u kojima se ne može utvrditi rezultati izbora. 

  Trenutna rešenja iz Zakona o izboru narodnih poslanika navode konkretne slučajeve u kojima lokalna izborna komisija ne može utvrditi rezultate izbora (posledica – ponavljanje izbora na tom biračkom mestu), odnosno na konkretne slučajeve zbog kojih lokalna izborna komisija po službenoj dužnosti ponavlja izbore na biračkom mestu. Ova rešenja bi trebalo promeniti u smeru definisanja okolnosti koje dovode do toga da nepravilnosti koje, ukoliko se dese, neposredno utiču na rezultate glasanja na biračkom mestu, te se zbog njih glasanje mora ponoviti.Za druge vrste nepravilnosti je potrebno predvideti drugu vrstu postupka koja ne ishoduje ponavljanju izbora na biračkom mestu. Ovo pravo bi trebalo dati i biračima, pored mogućnosti za podnošenje zahteva za poništavanje izbora