NAŠE INICIJATIVE

#15 OLAKŠATI UČESNICIMA IZBORA I BIRAČIMA PROCES ZAŠTITE IZBORNIH PRAVA

Proces zaštite izbornog prava ne treba da bude samo efikasan, već mora biti jednostavan, i bez prevelike formalnosti, naročito u pogledu osnovanosti žalbi (VK I.3.3.b). Svi kandidati i svi birači registrovani u izbornoj jedinici moraju imati pravo na žalbu (I.3.3.f.) i mora se zaštiti pravo podnosilaca žalbi da budu saslušani (I.3.3.h). Da bi se ovi standardi ispunili, potrebno je:

 

a. Omogućiti biračima da pravovremeno provere upotrebu ličnih podataka

Biračima je na izborima 2020. godine prvi put omogućeno da provere izvod iz biračkog spiska, i to na dva načina: da izvrše direktan uvid, i da postave pitanje RIK da li su glasali. RIK je, takođe, odgovarao na upite birača koji su se odnosili na to da li je birač dao potpis podrške kandidature nekoj od lista. Potrebno je nastaviti sa ovakvom praksom, ali i pravovremeno dostavljati tražene informacije, za šta bi trebalo da postoje obavezujući rokovi propisani Uputstvom RIK, jer se zbog neodgovaranja na zahteve za proveru produbljuju sumnje u izborne zloupotrebe, umesto da se otklanjanjaju.

 

b. Omogućiti slanje prigovora elektronskim putem

U prethodnom periodu je, zahvaljujući primeni odredbi iz novog Zakona o opštem upravnom postupku, bilo dozvoljeno slanje prigovora elektronskim putem, te je stoga Crta nakon izbora za odbornike skupštine grada Beograda ovu preporuku označila kao ispunjenu. Crta ne poseduje informacije o tome da li je RIK 2020. godine postupao po podnescima koji su potpisani elektronskim potpisom, niti da li su takvi podnesci RIK upućivani tokom izbornog procesa. Status preporuke će biti izmenjen ukoliko Crta dođe do novih saznanja.