#20 PODIĆI KAPACITETE BIRAČKIH ODBORA

Članovi izbornih komisija moraju proći standardnu obuku (VK II.3.1.g) i moraju biti stručni za izborna pitanja (II.3.1.d.ii), dok političke stranke moraju biti jednako zastupljene u izbornim komisijama (II.3.1.e). Da bi se ovi standardi ispunili, potrebno je:

 

 1. Zakonom uvesti obavezu licenciranja članova biračkih odbora u stalnom sastavu

  Kako bi se postigao neophodan nivo stručnosti članova biračkog odbora, neophodno je izvršiti dopunu odgovarajućih odredbi Zakona o izboru narodnih poslanika i usloviti članstvo u biračkom odboru odgovarajućom licencom koju bi, nakon sprovedene obuke i položenog testa, izdavala Republička izborna komisija. Na osnovu važećih zakonskih rešenja, RIK je nadležan da “propisuje programe obuka i sprovodi obuke članova i zamenika članova lokalnih izbornih komisija i biračkih odbora”, te je neophodno na nivou zakona definisati obavezu RIK-a da uslovi licenciranje članova biračkih odbora u stalnom sastavu pohađanjem obavezne obuke i polaganjem završnog testa.

 2. Reorganizovati sastav biračkih odbora – stranke koje imaju članove u stalnom sastavu ne mogu imati i u proširenom

  Imajući u vidu da trenutni sastav biračkih odbora ne može odgovoriti na zahtev za sprovođenje izbornog dana u skladu sa ustanovljenim pravilima i procedurama, potrebno je reorganizovati njihov sastav. Predloženim izmenama izbornog zakonodavstva bilo bi uskraćeno pravo političkim subjektima koji imaju predstavnika u stalnom sastavu biračkog odbora da to pravo imaju/ostvaruju i u slučaju proširenog sastava biračkog odbora. Osim toga, trenutni sastav biračkih odbora zbog svoje velike brojnosti ne može da odgovori na potrebu za unapređenjem njihovog rada kroz pravovremene i kvalitetne edukacije članova odbora. S druge strane, smanjenjem broja članova biračkog odbora, bez uskraćivanja prava izbornim listama da imaju svoje predstavnike na izborni dan, omogući će značajne novčane uštede u izbornom procesu.

 3. Upisivanje primedbi članova BO u zapisnik o radu BO treba da bude na formularu koji je deo zapisnika

  Potrebno je izmeniti obrazac Zapisnika o radu biračkog odbora na način da deo obrasca postane i prostor za upisivanje primedbi članova biračkih odbora, u skladu sa zakonskom normom (član 105 stav 2 Zakona o izboru narodnih poslanika). Preporuka nastaje iz potrebe prakse, budući da se tokom izbornog procesa 2022. godine na više desetina biračkih mesta desila situacija da su primedbe članova biračkih odbora pisane na posebnom listu papira izgubljene ili nisu uvrštene u izborni materijal.

 4. U slučaju ponavljanja izbora na biračkom mestu, predlagači mogu predložiti samo ona lica koja su uspešno prošla obuku za radu u BO, za članove novog BO

  Kvalitetan rad članova biračkih odbora predstavlja glavni preduslov za uspešno organizovano i sprovedeno glasanje na biračkom mestu. Iz izbornog ciklusa u izborni ciklus, rad biračkih odbora i pored održanih obuka i edukacija nije na zadovoljavajućem nivou. Imajući u vidu da prema aktuelnim zakonskim rešenjima obuka budućih članova biračkih odbora nije uslov za dobijanje statusa člana biračkog odbora, u praksi se dešava da na biračkim mestima radi veliki broj lica koja nisu prošli obuku za rad u biračkom odboru. U cilju što efikasnijeg i kvalitetnijeg sprovođenja izbornog procesa, u slučaju ponavljanja izbora, na biračkim mestima bi trebalo omogućiti da se nađu isključivo lica koja su prošla obuku za članove biračkih odbora. Na taj način bi se smanjila mogućnost eventualnog nezakonitog postupanja članova biračkih odbora i/ili ponovnog ponavljanja izbora zbog propusta administracije.