NAŠE INICIJATIVE

#18 POVEĆATI TRANSPARENTNOST RADA IZBORNE ADMINISTRACIJE

Izborna administracija osigurava slobodno i pošteno glasanje i javno saopštava zvanične rezultate (KD 7.4). Mora postojati mogućnost nadgledanja rada izborne administracije (VK II.3.1.e) kao načina njenog donošenja odluka (II.3.1.h). Da bi se ovi standardi ispunili, potrebno je:

 

a. Pravovremeno objavljivati skenirane zapisnike o radu biračkih odbora na sajtu izbornih komisija

Usvajanjem Zaključka o merama za unapređenje izbornog procesa od 2. decembra 2020. godine RIK je i formalno preuzela obavezu objavljivanja zapisnika o radu BO. Međutim, iako je RIK objavljivala zapisnike o radu BO u celosti, to se nije dešavalo pravovremeno. Zapisnici su u praksi objavljivani po isteku roka za prigovore, a zapisnici sa svih biračih mesta tek nešto više od dve nedelje od izbornog dana. S obzirom na to da neuredni zapisnici, odnosno zapisnici koji sadrže teške greške, mogu predstavljati osnov za ponavljanje izbora, i samim tim mogu biti razlog za podnošenje prigovora na uočene nedostatke, RIK bi trebalo da bude ograničen rokom kojim bi se svi zapisnici objavljivali blagovremeno, odnosno u što kraćem roku, odmah po primljenom skeniranom zapisniku od strane Radnog tela. S obzirom na to da je ova radnja propisana Uputstvom za sprovođenje izbora koje je podložno izmenama za svaki izborni ciklus, preporuka je da se dopune članovi 76. ili 77. ZoINP kojim bi se utvrdila obaveza RIK da skenirane zapisnike objavljuje na svojoj internet stranici odmah po prijemu od strane radnih tela za svako biračko mesto, a najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mesta. Istovetna odredba treba da bude realizovana u Zakonu o lokalnim izborima koja bi važila za opštinske/gradske izborne komisije. Objavljeni zapisnici bi trebalo da poseduju metapodatke, ili da se na drugi način omogući pretraga zapisnika na nivou biračkih mesta. (Videti čl. 115. i 127. Jedinstvenog izbornog zakona.)

 

b. Pravovremeno objavljivati sva dokumenta s plenarnih i sednica radnih grupa na sajtu RIK

Iako je RIK počeo sa objavljivanjem rešenja po prigovorima i svih usvojenih dokumenata sa sednica RIK, nacrti radnih dokumenata, dnevni red, izveštaj o glasanju sa sednica nisu objavljivani tokom izbornog procesa 2020. godine. Zato je neophodno izmeniti praksu republičke, opštinskih i gradskih izbornih komisija, kako bi svi materijali i dokumenti s plenarnih sednica i sastanaka radnih tela izbornih komisija bili objavljeni u formatu pogodnom za dalju upotrebu (npr. CSV, DOC, XLS) na odgovarajućem sajtu izbornih komisija. (Videti član 3. Jedinstvenog izbornog zakona.)

 

c. Pravovremeno objavljivati steno beleške i rezultate glasanja sa sednica izbornih komisija

U izborom procesu 2020. godine RIK je započeo praksu prenosa plenarnih sednica i postupka predaje izbornih lista uživo preko interneta, kao i objavljivanja snimaka u arhivi na internet stranici. Međutim, rezultati glasanja i steno beleške i u izbornom procesu 2020. godine nisu objavljivani na bilo koji način. Zato je potrebno dopuniti poslovnike o radu izbornih komisija odredbom koja predviđa pravovremeno objavljivanje stenograma sa svake sednice na zvaničnoj internet prezentaciji izbornih komisija, kao i rezultata glasanja u formatu pogodnom za dalju upotrebu (npr. CSV, DOC, XLS). Neophodni preduslov za realizaciju ove preporuke je unapređenje tehničkih, informacionih i profesionalnih kapaciteta Stručne službe Narodne skupštine Republike Srbije, kao i uopšte unapređenje internog sistema za dostavljanje materijala za sednice republičke, opštinskih i gradskih izbornih komisija.

 

d. Unaprediti održavanje elektronskih sednica RIK

Kako bi se i na elektronskim sednicama RIK obezbedila javnost i rasprava članova, kao i efikasno odlučivanje, potrebno je izmeniti Poslovnik o radu RIK u pravcu uvođenja korišćenja neke od dostupnih platformi za video-komunikaciju (kao što je Zoom platforma). Na ovaj način bi se omogućila efikasnija rasprava među članovima RIK, ali i obezbedila javnost, kroz prisustvo akreditovanih posmatrača.