#47 ‒ UVESTI KRATKE ROKOVE ZA ODLUČIVANJE AGENCIJE I REM PO PRIJAVAMA

Kako bi kontrola predizborne kampanje bila delotvorna, neophodno je propisati kratke rokove u kojima Agencija za borbu protiv korupcije i REM u toku kampanje postupaju po prijavama, što je moguće uraditi kroz dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o elektronskim medijima.

Delimično ispunjeno. Ova preporuka je delimično ispunjena i to samo u delu koji se odnosi na Agenciju za borbu protiv korupcije. Izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (Zakona o sprečavanju korupcije) i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti uvedeni su kratki rokovi (tri dana) za donošenje odluka po prijavama podnetim zbog povreda zakona u toku izborne kampanje. Rokovi za postupanje REM u izbornim procesima nisu ograničeni.