#38 ‒ UVESTI JASNE INDIKATORE ZA PROCENU RADA SAVETA REM

Dopuniti Zakon o elektronskim medijima tako što će se u okviru godišnjeg izveštavanja o radu REM uvesti i obaveza izveštavanja o ispunjenosti indikatora uspešnosti rada Saveta REM. Ovakvo zakonsko rešenje, u smislu dopune obaveznog godišnjeg izveštaja REM, može dati argumentovan osnov Narodnoj skupštini za procenu i ocenu rada članova Saveta REM. U pogledu poverenja celokupne javnosti, ovakvo rešenje može doprineti porastu poverenja u instituciju REM.